Søk

Meny

Du er her:


Foto: Une Aina Bastholm

Oljefri på Asker miljøfestival 1. juni

Bor du i Asker og vurderer å erstatte din oljefyr eller -kamin, eller kjenner du noen som bør gjøre det? Ta med deg venner, familie og naboer til informasjonsmøte i Asker kulturhus i anledning Asker miljøfestival 1. juni. Gjennom Enova kan du søke om økonomisk støtte til å erstatte oljefyren.

TID: Lørdag 1. juni, klokken 14:00-15.30

STED: Asker Kulturhus, Teatersalen. 

 

Utslippene fra en oljefyrt enebolig kan tilsvare klimagassutslippene fra fem privatbiler. Stortinget vedtok i fjor at de ønsker forbud mot oljefyring for husholdninger innen 2020.

 

Til å erstatte oljen finnes flere alternativer som varmepumpe, bioenergi og solenergi. Å velge bort oljefyring vil som oftest være lønnsomt på sikt. Gjennom Enova kan du søke om økonomisk støtte til å erstatte oljefyren.

 

Informasjonsmøtet 1. juni tar for seg hvorfor og hvordan du kan erstatte oljefyren med miljøvennlige alternativer, inkludert:

 

-           fordelene for luftkvalitet, miljø og egen økonomi ved å erstatte oljefyren

-           hvilken type oppvarming som kan passe for deg og din bolig

-           hvordan du kommer i gang og hva du bør tenke på før du søker om støtte

 

Det blir anledning både før og etter møtet til å stille spørsmål til fagfolk og kommunens representant, samt møte kvalitetssikrede tilbydere av fornybare oppvarmingsløsninger.  

 

Møtet arrangeres av Asker kommune og Naturvernforbundet som en del av Asker miljøfestival.

 

Program 1. juni 2013

 

13.30   Mingletid og standtorg med kaffe.

 

14.00   Velkommen (møtestart) v/ Lisbeth Fjeldly Stokke, Asker kommune og Une Aina Bastholm, Naturvernforbundet

 

14.10   Krav til deg som eier oljetank v/ Asker kommune, kommunalteknisk avdeling

 

14.20   Hvorfor og hvordan bli oljefri og energieffektiv? v/ Dag Arne Høystad, energirådgiver, Naturvernforbundet

 

14.40   Orientering om Enovas støtteordninger for husholdninger

 

14.45   Varmepumper: luft-luft, luft-vann, væske-vann, når er hva best? v/Bård Baardsen, daglig leder Norsk Varmepumpeforening

 

15:05   Bioenergi: Pellets, ved og solvarme v/ Rolf Birketvedt, Norsk Bioenergiforening

 

15.25   Oppsummerende spørsmål til innlederne

 

 

 

test CorePublish publiseringsverktøy