Søk

Meny

Du er her:

Fyll ut skjemaet og motta uforpliktende tilbud på fornybare oppvarmingsløsninger, rens og fjerning av oljetank og energirådgivning

Bli oljefri og spar energi!

* Opplysninger om boligen:
  •  
  •  
  •  
* :

Blir fossil oljefyring forbudt i 2020?

Selv om den juridiske formuleringen av forbudet lar vente på seg, er det ingen ting som tyder på at det varslede forbudet mot fossil oljefyring i 2020 ikke blir noe av.

Forbudet er tverrpolitisk forankret

I juni 2012 vedtok Stortinget klimaforliket mellom daværende regjeringspartier Arbeiderpartiet, Sosialistisk Venstreparti og opposisjonspartier Høyre, Kristelig folkeparti og Venstre. Klimaforliket går inn for et forbud mot fyring med fossil energi i 2020.

 

Nåværende regjering med Høyre og Fremskrittspartiet har bekreftet i Regjeringserklæringen at de står fast ved det varslede forbudet. Hvordan forbudet vil se ut i praksis og hvordan det vil bli håndhevet er ennå ikke avklart.

 

Slik er forbudet foreslått

I 2015 kom Regjeringens fagavdeling, Miljødirektoratet, med et forslag til forskrift. I forslaget ligger det at:

  • Forbudet skal gjelde bruk av fossile fyringsoljer (også parafin og andre flytende fossile brensel) til oppvarming.
  • Forbudet skal gjelde for boliger, og for grunnlast i øvrige bygg.
  • Fossil olje kan brukes til oppvarming som spisslast i øvrige bygg
  • Fossil olje kan brukes til oppvarming ved driftsforstyrrelser i nettet, eller i boligens varmesystem.
  • Fossil olje kan brukes til oppvarming i fritidsboliger under 50 m2
  • Fossil olje kan brukes innen for et begrenset geografisk område og i en begrenset tidsramme om nettselskapene mener at et forbud truer forsyningssikkerheten.

Dette forslaget er imidlertid ikke vedtatt enda. Regjeringen vurderer f.eks fortsatt om større bygg ikke skal få bruke fossil oljefyring som spisslast likevel, og hva dispensasjonskriteriene skal være. Her kan du lese forslaget fra Miljødirektoratet.

 

Stortinget ønsker forbud mot all oljefyring

Partiene på Stortinget har bedt Regjeringen om at forbudet ikke bare skal gjelde for boliger og grunnlast i øvrige, men for hele byggsektoren. Dette ble vedtatt da Stortingets behandlet Energimeldingen våren 2016.

 


Ikke oljefyren eller oljetanken som blir forbudt

Forbudet vil gjelde bruken av fossil fyringsolje, og IKKE selve oljekjelen eller parafinkaminen. Det vil ikke bli forbudt å eie en bolig med oljefyr. Heller ikke en bolig med oljetank.

 

Det finnes f.eks biofyringsolje på markedet, som kan brukes i stedet for fossil fyringsolje i et oljefyringsanlegg.

 

Er likevel ansvarlig for oljetanken

Som oljetankeier er du likevel helt uavhengig av et forbud mot oljefyring ansvarlig for at oljetanken er i forsvarlig stand og ikke lekker. Les nærmere om reglene knyttet til oljetanken her.

 

Mange alternativer til fossil oljefyring

Det finnes en rekke gode og fornybare alternativer til oljefyrte sentralvarmeanlegg og parafinkaminer. Disse kan du lese mer om her.

Samarbeidspartnere

Annonser

Kontakt oss                  Oljefri er drevet av Naturvernforbundet med støtte fra:
Adresse:

Oljefri.no co/ Naturvernforbundet            

Mariboes gate 8, 0183 Oslo

E-post:

Telefon: 23 10 96 10 / 55 30 06 60

 

Sosiale media

Oljefri.no er også på Facebook og Twitter.

 

test CorePublish publiseringsverktøy