Søk

Meny

Du er her:

Fyll ut skjemaet og motta uforpliktende tilbud på fornybare oppvarmingsløsninger, rens og fjerning av oljetank og energirådgivning

Bli oljefri og spar energi!

* Opplysninger om boligen:
  •  
  •  
  •  
* :

Blir fossil oljefyring forbudt i 2020?

Selv om formuleringen av forbudet lar vente på seg, er det ingen ting som tyder på at det varslede forbudet mot fossil oljefyring i 2020 ikke blir noe av. Nå har også regjeringen endelig lagt frem sitt forslag.

Forbudet er tverrpolitisk forankret

I juni 2012 vedtok Stortinget klimaforliket mellom daværende regjeringspartier Arbeiderpartiet, Sosialistisk Venstreparti og opposisjonspartier Høyre, Kristelig folkeparti og Venstre. Klimaforliket går inn for et forbud mot fyring med fossil energi i 2020.

 

Nåværende regjering med Høyre og Fremskrittspartiet har bekreftet i Regjeringserklæringen at de står fast ved det varslede forbudet. Hvordan forbudet vil se ut i praksis og hvordan det vil bli håndhevet er ennå ikke avklart.

 

Slik er forbudet foreslått

I oktober 2016 kom regjeringen med sitt forslag til forbud. Her foreslår de to ulike varianter.

 

Forbud 1:
 Forbud mot fyring med fossil olje og parafin i boligbygninger og som grunnlast i yrkesbygninger.
 

Forbud 2:
Som Forbud 1, men omfatter også spisslast i yrkesbygninger.

 

For begge alternativene er det forutsatt at forbudet innføres i 2020. Andre formål i industrien, primærnæringene og bygg- og anleggssektoren er ikke omfattet av forbudet.

 

Regjeringen ønsker nå innspill på begge forslagene, og kommer til å vedta forbudet etter at de har vurdert innspillene som kommer inn.  Fristen for å komme med forslag er januar 2017. Les mer om forslaget her.

 

Stortinget ønsker forbud mot all oljefyring

Partiene på Stortinget har bedt Regjeringen om at forbudet ikke bare skal gjelde for boliger og grunnlast i øvrige, men for hele byggsektoren. Dette ble vedtatt da Stortingets behandlet Energimeldingen våren 2016.

 


Ikke oljefyren eller oljetanken som blir forbudt

Forbudet vil gjelde bruken av fossil fyringsolje, og IKKE selve oljekjelen eller parafinkaminen. Det vil ikke bli forbudt å eie en bolig med oljefyr. Heller ikke en bolig med oljetank.

 

Det finnes f.eks biofyringsolje på markedet, som kan brukes i stedet for fossil fyringsolje i et oljefyringsanlegg.

 

Er likevel ansvarlig for oljetanken

Som oljetankeier er du likevel helt uavhengig av et forbud mot oljefyring ansvarlig for at oljetanken er i forsvarlig stand og ikke lekker. Les nærmere om reglene knyttet til oljetanken her.

 

Mange alternativer til fossil oljefyring

Det finnes en rekke gode og fornybare alternativer til oljefyrte sentralvarmeanlegg og parafinkaminer. Disse kan du lese mer om her.

Samarbeidspartnere

Annonse

Kontakt oss                  Oljefri er drevet av Naturvernforbundet med støtte fra:
Adresse:

Oljefri.no co/ Naturvernforbundet            

Mariboes gate 8, 0183 Oslo

E-post:

Telefon: 23 10 96 10 / 55 30 06 60

 

Sosiale media

Oljefri.no er også på Facebook og Twitter.

 

Om informasjonskapsler (cookies)

test CorePublish publiseringsverktøy