Søk

Meny

Du er her:

Fyll ut skjemaet og motta uforpliktende tilbud på fornybare oppvarmingsløsninger, rens og fjerning av oljetank og energirådgivning

Bli oljefri og spar energi!

* Opplysninger om boligen:
  •  
  •  
  •  
* :

3. Har boligen en nedgravd oljetank?

Mange oljefyrer har brenselslager i form av en nedgravd oljetank. En oljetank er nedgravd dersom den befinner seg under bakkenivå, og en eventuell lekkasje vil gå i grunnen.

 

Tanktyper: De vanligste tanktypene er ståltanker (nedlagt mellom 50 og 70 tallet) og glassfibertanker (også kalt GUP-tanker, nedlagt fra 70 tallet og utover).

 

Tankstørrelser: Oljetanker finnes i alle størrelser, men de vanligste er på 800 – 1200 liter tilknyttet oljefyrte ildsteder og 3000 liter tilknyttet oljefyrte anlegg.

 

Forventet levetid: Nedgravde oljetanker har begrenset levetid. Ståltanker har en levetid på 25 – 30 år avhengig av grunnforhold. Glassfibertanker ruster ikke (det gjør imidlertid de tilhørende ledningene), men de er laget i et porøst materiale og er sårbare for store endringer i grunnforhold, og kan revne.

 

Ansvarsforhold: Tankens eier er ansvarlig for oljetanken og for at den til en hver tid er i tilfredsstillende stand. Derfor er også tankens eier ansvarlig ved en eventuell lekkasje. Boligeier må derfor ha kunnskap om alder, utføringsmateriale, størrelse, plassering, innhold og siste tilstandskontroll, om boligen har en nedgravd oljetank.

 

Konsekvenser av en lekkasje: En oljelekkasje kan være svært alvorlig. En liter olje kan forurense 1 000 000 liter drikkevann, og gi skader på jordsmonn, plante og dyreliv. Selv om man sjelden får helseskadelige konsentrasjoner for mennesker, vil lukten alene kunne gi ubehag og plager som hodepine, tretthet, konsentrasjonsvansker og kvalme.

 

Kostnadene forbundet med opprydning kan bli enorme. Fører lekkasjen til skade på både egen og naboers eiendom og bolig kan kostnadene komme opp i flere millioner kroner.

 

Tankeier kan komme i ansvar: Ved skader på annen manns eiendom kan tankeier komme i ansvar ved en oljelekkasje. Derfor er det helt sentralt at boligkjøper og -selger får informasjon om de forpliktelsene de har, og risikoen de tar om de følger opp disse.

 

Regelverk: For å begrense fare for forurensing, handler kapittel 1 i Forskrift for begrensning av forurensing om nedgravde oljetanker.[6] Forskriften gjelder i utgangspunktet for tanker over 3200 liter (om ikke kommunen har bestemt at den skal gjelde alle tanker), men tankeier uansett ansvarlig ved en lekkasje, og bør av den grunn følge forskriften.

 

§ 1-1.Formål: Formålet med bestemmelsene i dette kapitlet er å motvirke fare for forurensning fra nedgravde oljetanker ved å stille krav om regelmessig kontroll, og krav til oljetankenes tilstand og kvalitet.

 

Forskriften stiller krav om regelmessig kontroll og krav til oljetankens tilstand og kvalitet. Det slås også fast at tankens eier skal iverksette tilstandskontrollene:

 

§ 1-5.Kontroll av nedgravde oljetanker: Den ansvarlige for nedgravd oljetank plikter å iverksette tilstandskontroll for å sikre at tanken til enhver tid er i betryggende stand.

Kontrollen skal dokumenteres skriftlig. Kontrolløren skal forelegge dokumentasjonen for kommunen etter gjennomført tilstandskontroll.

 

Det slås også fast hvor ofte tilstandskontroller skal gjennomføres. Ståltanker skal kontrolleres første gang etter 15 år, mens glassfibertanker skal trykktestes etter 2 år, og deretter kontrolleres  ved 30 års alder. Kontrollene skal gjennomføres av firma som har kompetanse til å drive denne typen arbeid.

 

Forskriften sier også at nedgravde tanker som ikke er i bruk skal graves opp:

 

§ 1-8.Nedgravde oljetanker som ikke er i bruk: Tanker som permanent tas ut av bruk, skal tømmes og graves opp. (…) Kommunen kan i særlige tilfeller gi tillatelse til at tanker som permanent tas ut av bruk, rengjøres og fylles med sand, grus o.l. i stedet for oppgraving. (…) (Da) skal påfyllingsanordningen fjernes eller sikres slik at utilsiktet påfylling eller forsøk på påfylling forhindres.

 

Forkriften pålegger også tankeier å melde fra til kommunen om gjennomførte tilstandskontroller, og om tanken fjernes.

 

Gjennomfør tilstandskontroll: Mangler boligeier informasjon om tanken bør det gjennomføres en tilstandskontroll. En ukontrollert tank vil gis dårligste tilstandsgrad i en boligsalgsrapport.

 

Kostnader med tanken: Å gjennomføre tilstandskontroll av tanken koster rundt 4-5 000 kroner (gjelder glassfibertanker). Å rense og fjerne tanken kan koste rundt 20 000 kroner avhengig av boligens og tankens beliggenhet.

Samarbeidspartnere

Annonser

Annonser

Kontakt oss                  Oljefri er drevet av Naturvernforbundet med støtte fra:
Adresse:

Oljefri.no co/ Naturvernforbundet            

Mariboes gate 8, 0183 Oslo

E-post:

Telefon: 23 10 96 10 / 55 30 06 60

 

Sosiale media

Oljefri.no er også på Facebook og Twitter.

 

Om informasjonskapsler (cookies)

test CorePublish publiseringsverktøy