Søk

Meny

Du er her:

Fyll ut skjemaet og motta uforpliktende tilbud på fornybare oppvarmingsløsninger, rens og fjerning av oljetank og energirådgivning

Bli oljefri og spar energi!

* Opplysninger om boligen:
  •  
  •  
  •  
* :

Hva gjør du når boligen har oljefyring?

Hva bør meglere og takstmenn ha kjennskap om knyttet til det varslede forbudet mot oljefyring i 2020? Hvilket regelverk gjelder for nedgravde oljetanker?

Et samlet Storting vedtok i Klimaforliket at bruk av fossil olje i husholdninger og som grunnlast i næringsbygg vil bli forbudt i 2020:

 

”..det skal innføres forbud mot fyring med fossil olje i husholdninger og til grunnlast i øvrige bygg i 2020. Dette forutsetter støtteordninger fra 2013 og øvrige virkemidler i en overgangsperiode.”

 

Forbudet har blitt opprettholdt av den blåblå regjeringen i regjeringserklæringen, og nevnes også i statsbudsjettet.

 

Det varlsede forbud mot fossil oljefyring vil ha innvirkning på informasjonen boligselgere og -kjøpere har krav på i forbindelse med kjøp og salg av boliger. Derfor har eiendomsmeglere og takstmenn behov for mer kunnskap om temaet.

 

Enova, Naturvernforbundet, Nito-Takst, Norges Eiendomsmeglerforbund og Norges Takseringsforbund har med støtte fra Klima- og miljødepartementet laget en kampanje. Målet er å gi boligkjøpere, eiendomsmeglere og takstmenn informasjon om forbudet, nedgravde oljetanker og overgangen fra fossil til fornybar oppvarming.

 

I fellesskap har vi utviklet en faktabrosjyren:  for meglere og takstmenn, og folderen "Hva gjør du når boligen har oljefyring?" tilpasset boligkjøper og –selger. Folderen  kan deles ut til kjøpere og selgere av boliger med oljefyring, f.eks i forbindelse med visninger, eller i forbindelse med takstsering eller verdivurdering av boligen.

 

Brosjyre og folder kan bestilles ved å kontakte oljefri.no (, eller 55300660).

Brosjuyreb kan lastes ned her, mens folderen kan lastes ned her.

Hva er meglerens ansvar?

Meglerens undersøkelses- og opplysningsplikt i forbindelse med salg av boliger fremgår av Eiendomsmeglingsloven paragraf 6-7:

 

           § 6-7.Oppdragstakerens undersøkelses- og opplysningsplikt

”(1) Oppdragstakeren skal sørge for at kjøperen før handel sluttes får opplysninger denne har grunn til å regne med å få og som kan få betydning for avtalen. Har oppdragstakeren ikke foretatt innhenting og kontroll av opplysninger som nevnt i første punktum, skal kjøperen før handel sluttes, gis skriftlig orientering om grunnen til dette.”

 

 

Der en eiendom er oppvarmet med oljefyring eller megler er gjort kjent med at det er en nedgravd oljetank i hagen, vil opplysninger om det varslede forbudet, og boligeiers ansvarsforhold knyttet til en nedgravd oljetank kunne omfattes av paragrafens første ledd. Det er ikke lenge til 2020. Den som kjøper en bolig med oljefyring i dag, vil med stor sannsynlighet eie boligen også i 2020, og det er klart at boligkjøpere børl få informasjon om dette.

 

I forlengelsen av dette er det naturlig at eiendomsmeglere og takstmenn har kjennskap til følgende relevante spørsmål knyttet til temaet:

 

 

Samarbeidspartnere

Annonse

Annonser

Kontakt oss                  Oljefri er drevet av Naturvernforbundet med støtte fra:
Adresse:

Oljefri.no co/ Naturvernforbundet            

Mariboes gate 8, 0183 Oslo

E-post:

Telefon: 23 10 96 10 / 55 30 06 60

 

Sosiale media

Oljefri.no er også på Facebook og Twitter.

 

Om informasjonskapsler (cookies)

test CorePublish publiseringsverktøy