Søk

Meny

Du er her:

Fyll ut skjemaet og motta uforpliktende tilbud på fornybare oppvarmingsløsninger, rens og fjerning av oljetank og energirådgivning

Bli oljefri og spar energi!

* Opplysninger om boligen:
  •  
  •  
  •  
* :
Dobling av den fornybare energiproduksjonen vil redusere den globale andelen av fossil energi fra 81,4 til 68,7 prosent. En halvering av energiforbruket vil redusere den fossile energiandelen fra 81,4 til 31,7 prosent.

Dobling av den fornybare energiproduksjonen vil redusere den globale andelen av fossil energi fra 81,4 til 68,7 prosent. En halvering av energiforbruket vil redusere den fossile energiandelen fra 81,4 til 31,7 prosent.

Energieffektivisering som klimatiltak

Vi er storforbrukere av energi. Likevel tenker vi sjelden over hvor energien til oppvarming, forflytning og andre gjøremål kommer fra, og hvordan den har blitt produsert.

Det internasjonale energibyrået (IEA) anslår at av den samlede globale energiforsyningen i 2007 kom 81,4 prosent fra fossile energikilder, 5,9 prosent fra kjernekraft og 12,7 prosent fra fornybare energikilder. Disse tallene er omdiskuterte, men gir en pekepinn på hvor stor del av den globale energiproduksjonen som er basert på fossile energikilder.

 

Vi vet at energibehovet i verden er økende. I de siste tiårene har levestandarden økt i flere områder i verden. Høyere velstand har en tendens til å resultere i økt energiforbruk.

 

Den eksplosive befolkningsveksten bidrar også til at det globale energibehovet i verden øker. Vi blir ikke bare rikere, men vi blir også flere. Samtidig krever klimakrisen at vi gjør noe for å redusere klimagassutslippene våre nå.

 

Spørsmålet blir derfor: Hva vil redusere utslippene våre mest?

  • Å doble produksjonen av fornybar energi, eller
  • Å doble effektiviteten i energiforbruket?

 

Ved å doble den fornybare energiproduksjonen vil fornybar energi dekke 25,4 prosent av verdens energibehov. Dette vil redusere den globale andelen av fossil energi fra 81,4 til 68,7 prosent.

 

Elektrisitetsproduksjon basert på vannkraft, vindkraft og kjernekraft er mer kostnadseffektivt enn produksjon basert på fossile energikilder. Bioenergi og avfall er også globalt sett rimeligere enn olje og gass.

 

Dersom vi dobler energieffektiviteten bør derfor dagens andel av kjernekraft og fornybar energi beholdes. En halvering av energiforbruket vil da redusere den fossile energiandelen fra 81,4 til 31,7 prosent og utslippene blir langt lavere enn ved å øke produksjonen av fornybar energi.

 

Dette betyr ikke at vi kun trenger å enten energieffektivisere eller øke den fornybare energiproduksjonen. Den forventede økningen i levestandard og energiforbruk i verden betyr at energibehovet vil øke, og det vil være behov for å produsere mer fornybar energi.

 

I et globalt perspektiv er energieffektiviseringstiltak de mest effektive klimatiltakene. Grafen under viser hvordan McKinsey og Vattenfall (2007) beregner kostnadene av ulike utslippskutt.

 

Kostnader ved ulike klimatiltak. Tiltak i bygg, som etterisolering, vannbåren varme og lysstyring er kostnadseffektive tiltak. (McKinsey og Vattenfall)
Kostnader ved ulike klimatiltak. Tiltak i bygg, som etterisolering, vannbåren varme og lysstyring er kostnadseffektive tiltak. (McKinsey og Vattenfall)

 

Energieffektiviseringstiltak i bygg er effektive klimatiltak som kan bidra til at de globale utslippene reduseres med flere tusen millioner tonn. I tillegg er tiltakene økonomisk lønnsomme å gjennomføre både privat- og samfunnsøkonomisk.

 

Disse tiltakene er ikke avhengige av en storslått teknologiutvikling, men kan gjennomføres her og nå.

 

Samarbeidspartnere

Annonse

Annonser

Kontakt oss                  Oljefri er drevet av Naturvernforbundet med støtte fra:
Adresse:

Oljefri.no co/ Naturvernforbundet            

Mariboes gate 8, 0183 Oslo

E-post:

Telefon: 23 10 96 10 / 55 30 06 60

 

Sosiale media

Oljefri.no er også på Facebook og Twitter.

 

Om informasjonskapsler (cookies)

test CorePublish publiseringsverktøy