Søk

Meny

Du er her:

Fyll ut skjemaet og motta uforpliktende tilbud på fornybare oppvarmingsløsninger, rens og fjerning av oljetank og energirådgivning

Bli oljefri og spar energi!

* Opplysninger om boligen:
  •  
  •  
  •  
* :

Før du investerer

Her kan du lese hva det er lurt å huske på hvis du skal investere i et solfangeranlegg.

 

Tilbud
Hent inn minst to tilbud, og få tilbudene skriftlig.

Du bør be om å få opplyst totalprisen på solfangersystemet inkludert installasjon. I tillegg bør du undersøke garantier og få se energiregnskapet. Du kan gjerne spørre om referanseanlegg også.

Leverandøren bør gi deg god innføring i solfangersystemet og hvordan det skal følges opp.

Leverandørene tilbyr ulike solfangersystem. Effektiviteten, samt hvor mye vind og snø de ulike systemene tåler, kan variere. Spør derfor om hvilke egenskaper solfangeren har.

Godkjenning
I noen kommuner krever solfangerløsninger godkjenning. Undersøk dette før du setter i gang.

Dimensjonering
Størrelsen på solfangeranlegget avhenger av hvilken solfangertype du velger. I tillegg vil virkningen variere ut fra hvilken retning og helningsvinkel den kan plasseres i, samt utforming og størrelse på lagertanken og de tilhørende isolerte rørene. Ta hensyn til både klimaforhold, estetikk, plassbehov og investerings- og driftskostnader.

Dersom solfangersystemet skal brukes til oppvarming av tappevann planlegges det slik at mellom 40 og 70 prosent av det årlige varmebehovet dekkes.

Som pekepinn på hvilken størrelse solfangeranlegget må ha, vil ofte 5-8 m2 solfangere være nok for tappevannsoppvarming til en vanlig husstand. Da trengs det en varmtvannsbereder på 300 liter. Skal man benytte solfangere til både oppvarming av rom og tappevann, vil det for en bolig på 200 m2 være behov for rundt 25 m2 solfangerareal.

Helningsvinkel
Ofte brukes et solfangeranlegg kun til varmtvannsproduksjon. Da plasseres solfangeren best på et sydvendt tak der helningsvinkelen er minst 30 grader. For anlegg som kombinerer romoppvarming og tappevann bør vinkelen være 45 grader eller mer, og solfangerarealet blir større. Jo lengre mot nord man kommer, jo større blir den optimale helningsvinkelen. Dette skyldes at solen står lavere på himmelen.

Informasjon
Bedriften som skal dimensjonere anlegget trenger en del opplysninger for å kunne gi et riktig tilbud. Du bør derfor finne ut av følgende punkter på forhånd:

  • Hvor stort areal har taket som vender mot syd, og hvilken vinkel har det?
  • Hvilken størrelse og modell er varmtvannstanken din, og hvor gammel er den?
  • Hvor stort er boarealet, og hvor mange medlemmer har husstanden?
  • Hva er bygget konstruert av? Reisverk, tømmer eller mur? Når ble det bygget?
  • Hvordan varmes huset opp i dag?
  • Hvor stort er strømforbruket?

 

Samarbeidspartnere

Annonse

Annonser

Kontakt oss                  Oljefri er drevet av Naturvernforbundet med støtte fra:
Adresse:

Oljefri.no co/ Naturvernforbundet            

Mariboes gate 8, 0183 Oslo

E-post:

Telefon: 23 10 96 10 / 55 30 06 60

 

Sosiale media

Oljefri.no er også på Facebook og Twitter.

 

Om informasjonskapsler (cookies)

test CorePublish publiseringsverktøy