Søk

Meny

Fyll ut skjemaet og motta uforpliktende tilbud på fornybare oppvarmingsløsninger, rens og fjerning av oljetank og energirådgivning

Bli oljefri og spar energi!

* Opplysninger om boligen:
  •  
  •  
  •  
* :

Før du investerer

Her kan du lese hva som er lurt å huske på hvis du skal investere i en pelletskjel.

Dimensjonering av anlegget

Før du bestemmer deg for anlegg bør du ha kontroll over forbruket ditt.

 

Nyttig kunnskap er hvor mye olje du bruker, hvor mye varme som blir produsert i det nåværende anlegget og hvor mye du betaler for denne varmen. Dette gir kjennskap til anleggets virkningsgrad og kontroll over det faktiske varmebehovet ditt. Kjenner du det reelle behovet for varme blir det lettere å vurdere hvilken effekt som behøves på det nye pelletsanlegget. Til villa leveres anlegg med effekt fra 10 kW og oppover. Leverandører vil hjelpe deg med å beregne hvor stor effekt boligen din har behov for.

 

Før du investerer kan det være en god idé å vurdere om effekten er større ved å redusere varmetapet fra boligen din enn ved å bytte energikilde eller oppvarmingsløsning. Ofte vil økt isolasjon, skifting av vinduer og tetting av luftlekkasjer være like energieffektivt. Det vil da redusere utslippene dine betraktelig mer når du velger å bytte oppvarmingsløsning ved en senere anledning.

 

 

Virkningsgrad

Sjekk anleggets årsvirkningsgrad. Denne vil normalt variere mellom 80 og 90 prosent, avhengig av type pelletskjel. Virkningsgraden angir hvor mye av varmen fra forbrenningen som utnyttes av kjelen. Jo høyere den er, jo mer effektivt er anlegget.

 

En god virkningsgrad krever at pipen din er tilpasset røykgass med lav temperatur.

 

 

Skorstein

Fordi pelletsanlegg utnytter mye av varmen i brenselet har røykgassen en langt lavere temperatur enn ved olje- eller vedfyring. Dette gjør at røykgassen lettere kondenserer.

 

Nyere piper i Leca og Icopal er som oftest velegnet for pelletsfyring. Har du en gammel skorstein med stor indre diameter må trekken balanseres. Undersøk om dette er tilstrekkelig, eller om du må redusere pipens diameter ved å legge inn et fôret løp.

 

Man kan redusere pipens diameter ved å installere reduksjonsoverganger som hindrer kondensering. Dette koster om lag 2500 kroner per meter og kan bli kostbart dersom du har flere etasjer til utløp over tak.

 

Selskaper som selger og installerer pelletsanlegg vil vite om pipen din er egnet.

 

 

Arbeidsmengde

Vurder om du vil investere i et automatisk eller mer manuelt drevet system. Undersøk hvor mye arbeid som er påkrevd ved forskjellige løsninger, og verken overvurder eller undervurder din egen innsatsvilje.

 

 

Grad av automatikk

Kan kjelen programmeres og styres? Har man mulighet for ulike temperaturer til ulike tider på døgnet og på forskjellige ukedager? Kan du programmere oppvarmingen av varmtvann i berederen og styre temperaturen på flere ulike kurser (gulvvarme, tappevann og/eller radiator)? Gode styringsmuligheter gir effektiv energiutnyttelse.

 

 

Brenselslager

Pellets er sårbart for fuktighet, og dette må du ta hensyn til ved lagring av brenselet. Pellets bør også lagres i beholder som ikke kan brenne.

 

Det finnes forskjellige typer siloer på markedet, og man kan også bygge sitt eget pelletslager. Tilbyderne du tar kontakt med vil kunne gi deg gode råd om hvordan du kan gjøre dette. En bolig som bruker 30 000 kWh årlig til oppvarming og varmtvann vil ha behov for 7 tonn eller 12 til 14 m3 pellets per år. Vurder hvor stort pelletslager du trenger, og hvor mye plass det vil kreve.

 

Brensellager og matesystem er de mest sårbare enhetene i en bioenergisentral. De fleste driftsstopper i et biobrenselanlegg kommer fra feil i brenseltransporten eller i innmatningssystemene. Lager og transportsystem må derfor tilpasses brenselet som skal benyttes, varmebehovet ditt og økonomiske hensyn.

 

 

Fyrrom

Fyrrommet ditt må ha plass til pelletskjelen og eventuelt et pelletslager. For et pelletsfyrt kjeleanlegg under 60 kW bør avstanden mellom kjele og vegg være minst 0,7 meter. Da er anlegget enkelt å betjene, drive ettersyn på og vedlikeholde. Har du pelletslageret i fyrrommet må avstanden mellom lager og kjel være minimum én meter.

 

Du kan oppbevare inntil åtte kubikkmeter med brensel i et fyrrom forutsatt at det er konstruert som branncelle. I fyrrom utført i begrenset brennbart materiale finnes ingen begrensninger på hvor mye du kan lagre. Står pelletslageret utenfor fyrrommet må ikke veggjennomføringen svekke veggens branntekniske egenskaper.

 

For kjeler opptil 50 kW skal fyrromet ha kledning med overflate av betong, mur, keramiske fliser, en spesiell maling eller tynne papirtapeter. Forbrenningsluften bør være uteluft hentet inn via egen kanal. På den måten unngår du eventuelle branngasser til resten av bygningen. Fyrrommet bør også ha undertrykk i forhold til tilgrensende rom.

 

 

Valg av tilbyder

Hent inn tilbud fra flere bedrifter. Hva er inkludert i prisen? Bedrifter som tilbyr komplett installasjon til fast pris er å foretrekke slik at kunde/leverandørforholdet er klart definert.

 

Det anbefales å benytte bedrifter som både kan installere og utføre service på pelletskjelen. Bruk gjerne en av oljefris egne tilbydere til jobben.

 

 

Godkjenning

Anlegget kan først tas i bruk etter at installasjonen er godkjent av den lokale feiemesteren eller en montør.

 

Alle nylig monterte ildsteder skal meldes til myndighetene. Forhør deg om bedriften du har valgt gjør dette, hvis ikke kan du gjøre det selv ved å kontakte feievesenet i din kommune.

Er anlegget utført i samsvar med tillatelsen og gjeldende bestemmelser, skal kommunen utstede ferdigattest. Anlegget skal ikke brukes før denne attesten er gitt.

 

 

 

 

 

 

Samarbeidspartnere

Annonser

Annonser

Kontakt oss                  Oljefri er drevet av Naturvernforbundet med støtte fra:
Adresse:

Oljefri.no co/ Naturvernforbundet            

Mariboes gate 8, 0183 Oslo

E-post:

Telefon: 23 10 96 10 / 55 30 06 60

 

Sosiale media

Oljefri.no er også på Facebook og Twitter.

 

Om informasjonskapsler (cookies)

test CorePublish publiseringsverktøy