Søk

Meny

Fyll ut skjemaet og motta uforpliktende tilbud på fornybare oppvarmingsløsninger, rens og fjerning av oljetank og energirådgivning

Bli oljefri og spar energi!

* Opplysninger om boligen:
  •  
  •  
  •  
* :

Før du investerer

Her kan du lese hva som er lurt å huske på hvis du skal investere i en væske/vann-varmepumpe.

Dimensjonering

Før du bestemmer deg for anlegg bør du ha kontroll over forbruket ditt. Nyttig kunnskap er hvor mye olje du bruker, hvor mye varme som blir produsert i det nåværende anlegget og hvor mye du betaler for denne varmen. Da er det lettere å dimensjonere anlegget, og du får oversikt over hvor mye du kan spare på investeringen.

 

En varmepumpe skal normalt dimensjoneres for mellom 60 og 80 prosent av det totale effektbehovet ditt. Da dekker du varmebehovet på mellom 85 og 95 prosent av dagene, og får den mest lønnsomme driften. En vanlig feil er å velge en for stor varmepumpe i tro om at det vil gi en større besparing.

 

Velger du en stor pumpe er det viktig å investere i en akkumulatortank i tillegg. Dette reduserer antall start og stopp på pumpen og gir bedre driftsøkonomi. Forhør deg med forhandleren om hvor stor varmepumpe du har behov for.

 

Før du investerer kan det være en god idé å vurdere om effekten er større ved å redusere varmetapet fra boligen din enn ved å bytte energikilde eller oppvarmingsløsning. Ofte vil økt isolasjon, skifting av vinduer og tetting av luftlekkasjer være like energieffektivt. Det vil da redusere utslippene dine betraktelig mer når du velger å bytte oppvarmingsløsning ved en senere anledning.

 

Undersøk varmedistribusjonssystemet

Sjekk at du får en varmepumpe som kan levere den temperaturen varmedistribusjonsanlegget ditt krever.

 

Du kan undersøke om radiatorsystemet ditt er egnet ved å redusere trykket i radiatorene og stille inn varmen på turvannet slik at det holder en temperatur som varmepumper kan levere. Leverandøren du velger kan også hjelpe deg med å beregne dette.

 

Kan du senke temperaturen vil varmepumpen være mer effektiv. Dersom varmen som avgis ikke er tilstrekkelig kan det monteres viftekonvektorer på enkelte radiatorer for å oppnå ønsket temperatur i boligen.

 

Valg av modell

Før du investerer i en varmepumpe bør du sjekke tilgjengelige, seriøse tester av forskjellige leverandørers modeller.

 

Undersøk varmepumpens nominelle, maksimale og minimale varmeeffekt, dens elektriske effektbehov og effekt- eller varmefaktor (COP) ved forskjellige lufttemperaturer. Dette viser deg hvor mange ganger mer varme som avgis i forhold til den elektrisiteten som blir tilført ved forskjellige utetemperaturer. Undersøk spesielt varmepumpens varmefaktor ved lave temperaturer.

 

Velg en varmepumpe som er energieffektiv (har energiklasse A), og som ikke inneholder stoffer som bryter ned ozonlaget, har drivhuseffekt eller er helseskadelige. Varmepumper med arbeidsmediet R-22 bør derfor unngås.

 

Dersom varmepumpen er svanemerket, har den vært gjennom en godkjenningsordning og oppfyller en del krav til energieffektivitet og andre miljøbelastninger. Er varmepumpen svanemerket, er det altså en ekstra sikkerhet for at den gir deg mye varme, men krever lite energi og gir få belastninger for miljøet. I dag er det over 30 svanemerkete varmepumper på det norske markedet. Finn svanemerkete produkter

 

Tilbud

Innhent tilbud fra flere bedrifter.

 

Få spesifisert totalpris og gjerne produktpris, installasjonspris og kostnader for rørinstallasjon og elektrisk arbeid. Forhør deg om hva av installasjonsarbeid, teknisk utrustning og igangkjøring som er inkludert i prisen, og hva som eventuelt kommer i tillegg.

 

Bedrifter som tilbyr komplett installasjon til fast pris er å foretrekke slik at kunde-/leverandørforholdet er klart definert. Å benytte bedrifter som både kan installere og utføre service på varmepumpen anbefales.

 

 

Samarbeidspartnere

Annonser

Annonser

Kontakt oss                  Oljefri er drevet av Naturvernforbundet med støtte fra:
Adresse:

Oljefri.no co/ Naturvernforbundet            

Mariboes gate 8, 0183 Oslo

E-post:

Telefon: 23 10 96 10 / 55 30 06 60

 

Sosiale media

Oljefri.no er også på Facebook og Twitter.

 

Om informasjonskapsler (cookies)

test CorePublish publiseringsverktøy