Søk

Meny

Fyll ut skjemaet og motta uforpliktende tilbud på fornybare oppvarmingsløsninger, rens og fjerning av oljetank og energirådgivning

Bli oljefri og spar energi!

* Opplysninger om boligen:
 •  
 •  
 •  
* :

Fordeler og ulemper

En luft/luft-varmepumpe har både fordeler og ulemper. Her beskrives noen av disse.

 

Fordeler

 • Mer klimavennlig enn olje

Erstatter du oljekaminen med en luft/luft-varmepumpe reduserer du dine klimagassutslipp umiddelbart.

 

For hver kWh produsert ved forbrenning av fyringsolje slippes det ut minst 273 g CO2. Blant dem som bruker fyringsolje var forbruket til oppvarming omkring 16 900 kWh i 2001. Dette tilsvarer et utslipp på rundt 4,6 tonn CO2 i året ved gjennomsnittsbruk. Regnes det med en virkningsgrad på 80 prosent er de samlede utslippene på over 5,7 tonn CO2 i året. Til sammenligning slipper en personbil ut rundt 2,3 tonn CO2 i året.

 

Man må regne med noe utslipp i forbindelse med all energibruk. Selv om Norge har mye vannkraft er vi en del av et nordisk kraftmarked. Derfor vil også den strømmen som varmepumpen bruker stå for utslipp av klimagasser.

 

 • Miljøvennlig

I motsetning til oljekaminer, pelletskaminer og vedovner har varmepumper ingen utslipp av partikler. Dette bidrar til å bedre den lokale luftkvaliteten der du bor.

 

For astmatikere og allergikere kan luft/luft-varmepumpene også være ideelle fordi filteret i pumpens innedel fanger opp en del støvpartikler fra luften. Dette gjør at luftkvaliteten inne i boligen blir bedre.

 

 • Moderat investering

Luft/luft-varmepumper krever moderate investeringskostnader. De ligger på mellom 15 og 30 000 kroner.

 

 • Redusert strømforbruk

Luft/luft-varmepumpene har generelt en høy årsvirkningsgrad. Ofte kan de levere tilstrekkelig med varme selv på relativt kalde dager.

 

Den årlige besparelsen i en vanlig enebolig ligger vanligvis på mellom 30 og 60 prosent av elektrisiteten brukt til oppvarming av boligen. Hvor mye strøm du sparer vil være avhengig av klimatiske forhold, boligens utforming og om du bruker anlegget til kjøling om sommeren.

 

 • Tilgjengelig varmekilde

Fordelen med å benytte luft som varmekilde er at den er tilgjengelig overalt. Derfor kan luft/luft-varmepumper monteres i nesten alle typer boliger, både eneboliger, tomannsboliger og rekkehus.

 

I motsetning til berg- og jordvarmepumper er utedelen relativt rask, enkel og rimelig å installere.

 

 • Enkel i bruk

Luft/ luft-varmepumper er lette å installere og bruke, og krever generelt mindre arbeid og vedlikehold enn oppvarmingsalternativer basert på pellets og ved.

 

De leveres ofte med gode styringssystemer som er enkle i bruk og gjør det mulig å forhåndsinnstille ulike temperaturer til ønsket tid på døgnet.

 

En luft/luft-varmepumpe kan også brukes til kjøling på varme dager. Dette vil imidlertid redusere den økonomiske besparelsen ved investeringen. Med tanke på energieffektivisering kan dette ikke forsvares og anbefales derfor ikke.

 

 

Ulemper

 • Ujevn varmekilde

Luften ute er en varmekilde med store temperatursvingninger. Effekten til luft /luft-varmepumper synker derfor i kalde perioder. Når varmebehovet er størst har denne typen varmepumpe lavest effekt og avgir minst varme. Selv om nyere varmepumpemodeller virker helt ned mot minus 20 grader celsius må en annen oppvarmingskilde være tilgjengelig på de kaldeste dagene.

 

Ved temperaturer under 2 grader vil fuktigheten i luften avsettes som rim på varmepumpens fordamperflate, og avriming vil være nødvendig. Når utedelen rimes av reduseres anleggets effektfaktor sammenlignet med vanlig drift.

 

 • Behov for tilleggsvarme

Luft/luft-varmepumpers varmeytelse er lavest på de kaldeste dagene. Derfor er behovet for tilleggsvarme fra andre varmekilder større enn ved andre varmesystemer.

 

Selv om antallet kalde dager er begrenset er du avhengig av andre varmekilder i boligen. Alternativer kan for eksempel være panelovner, en rentbrennende vedovn eller en pelletskamin.

 

 • Støy

Luft/luft-varmepumper kan avgi noe støy både ute og inne. Velg en stillegående modell, eller plasser varmepumpedelene (både inne- og utedelen) med noe avstand til de områdene der du oppholder deg mye.

 

Samarbeidspartnere

Annonse

Annonser

Kontakt oss                  Oljefri er drevet av Naturvernforbundet med støtte fra:
Adresse:

Oljefri.no co/ Naturvernforbundet            

Mariboes gate 8, 0183 Oslo

E-post:

Telefon: 23 10 96 10 / 55 30 06 60

 

Sosiale media

Oljefri.no er også på Facebook og Twitter.

 

Om informasjonskapsler (cookies)

test CorePublish publiseringsverktøy