Søk

Meny

Du er her:

Fyll ut skjemaet og motta uforpliktende tilbud på fornybare oppvarmingsløsninger, rens og fjerning av oljetank og energirådgivning

Bli oljefri og spar energi!

* Opplysninger om boligen:
 •  
 •  
 •  
* :

Fordeler og ulemper med pelletskjeler

En pelletskjel har både fordeler og ulemper som kan gjøre at man veier for eller mot en investering. Her beskrives noen av disse sidene.

Fordeler

 • Fornybart
  Erstatter du oljekjelen med en pelletskjel reduserer du dine klimagassutslipp betraktelig. For hver liter fyringsolje som forbrennes slippes det ut minst 2,7 kg CO2. Ved å bytte fra en fossil til en fornybar energikilde reduseres klimagassutslippene med 273 gram per kWh. Dersom husholdningen bruker 25 000 kWh fyringsolje i året til oppvarming av tappevann og boligarealer blir dette en reduksjon på mer enn 8,5 tonn CO2 årlig dersom man regner med at oljefyren har en virkningsgrad på 80 prosent. Til sammenligning slipper en personbil ut rundt 2,3 tonn CO2 i året.

Det må regnes utslipp av klimagasser i forbindelse med produksjon, transport og forbrenning av trepellets også, men deler av disse utslippene inngår i en karbonkrets, der treet gjennom fotosyntesen omdanner CO2 til oksygen og karbon.

 • God økonomi og redusert strømforbruk
  Prisen på trepellets er lavere enn prisen på parafin og olje, og gir flere kilowattimer for pengene.

  Eldre oljefyrer har ofte lav virkningsgrad. Moderne pellets-, gass- og oljekjeler utnytter mellom 80 og 90 prosent av varmen som produseres gjennom forbrenningen av brenselet. For gamle oljefyrer kan utnyttingsgraden være helt nede i 60 prosent. Dette innebærer at 40 prosent av den produserte varmen ikke blir utnyttet i anlegget, og man «fyrer for kråkene».
   
 • Høy effekt selv på kalde dager
  En pelletskjel har høy toppeffekt. Dette betyr at anlegget kan dekke hele oppvarmingsbehovet ditt, også i de kaldeste periodene av året. En varmepumpe produserer ikke varme selv, men henter den fra forskjellige varmekilder og hever innetemperaturen. Jo kaldere det er ute, desto vanskeligere blir det å hente varme. Dette problemet opplever ikke fyringsanleggene, som vil produsere like mye varme gjennom forbrenningen uansett om det er varmt eller kaldt.

  I motsetning til en varmpumpe vil et pelletsanlegg kunne levere vann med samme temperatur som et oljefyrt anlegg. Dette gjør at pelletsanlegget leverer vann med temperaturer som er tilpasset eldre, høytempererte radiatorsystemer. I tillegg kan det levere varmt tappevann uten å behøve ekstra elektrisk oppvarming.

 

 

Ulemper 

 • Høy investeringskostnad
  Selve anlegget og matesystemet kommer gjerne på mellom 50 000 og 70 000 kroner. Hele anlegget inkludert røroppkopling og elektrisk arbeid vil som regel komme på mellom 100 000 og 150 000 kroner. I tillegg kommer brenselslager og eventuelle reduksjonsoverganger i pipeløp.

   
 • Arbeid og vedlikehold
  En pelletskjel krever mer oppfølging enn olje-, gass- og elkjeler. Selv kjeler med en høy grad av automatikk krever tilsyn og vedlikehold.

  Fordi pelles har en andel ubrennbart materiale produseres det aske. Dersom du ikke har en selvrensende brenner må anlegget feies og sotes av manuelt. Man anbefaler at dette gjøres hver 14. dag. Denne jobben kan gjøres forholdsvis lett og raskt - gitt at kjelen har relativ enkel tilgang til brennkammer og røykrør, og at det velges en høyeffektiv pelletsbrenner. I tillegg kommer arbeid i forbindelse med fjerning av aske, påfylling av brensel og behov for årlig service og vedlikehold.
   
 • Plasskrevende brenselslager
  Fyring med pellets er mer plasskrevende enn fyring med olje. Har du lite plass kan det være vanskelig å få plassert et pelletslager med hensiktsmessig størrelse nærme nok fyrrommet. En tank med 6 til 8 kubikkmeter pellets vil dekke ca. et halvt års forbruk, mens et brenselslager på 12 til 14 kubikkmeter vil kunne vare et år. Lageret kan plasseres maksimalt tjue meter unna fyrrommet.

 

 • Tilgang til brensel

I enkelte deler av lanndet kan det være utfordrende å få tak i pellets. Du må derfor undersøke tilgangen der du bor  før du velger å investere i et pelletsanlegg.

 

 

 

 

Samarbeidspartnere

Annonse

Annonser

Kontakt oss                  Oljefri er drevet av Naturvernforbundet med støtte fra:
Adresse:

Oljefri.no co/ Naturvernforbundet            

Mariboes gate 8, 0183 Oslo

E-post:

Telefon: 23 10 96 10 / 55 30 06 60

 

Sosiale media

Oljefri.no er også på Facebook og Twitter.

 

Om informasjonskapsler (cookies)

test CorePublish publiseringsverktøy