Søk

Meny

Fyll ut skjemaet og motta uforpliktende tilbud på fornybare oppvarmingsløsninger, rens og fjerning av oljetank og energirådgivning

Bli oljefri og spar energi!

* Opplysninger om boligen:
  •  
  •  
  •  
* :

Fordeler og ulemper

En luft/vann-varmepumpe har både fordeler og ulemper som kan gjøre at man veier for eller imot en investering. Her beskrives noen av disse sidene.

 

Fordeler

 

Mer klimavennlig enn olje

For hver kWh produsert ved forbrenning av fyringsolje slippes det ut minst 273 g CO2. Blant dem som bruker fyringsolje var forbruket til oppvarming omkring 16 900 kWh i 2001. Dette tilsvarer et utslipp på rundt 4,6 tonn CO2 i året ved gjennomsnittsbruk. Regnes det med en virkningsgrad på 80 prosent er de samlede utslippene på over 5,7 tonn CO2 i året. Til sammenligning slipper en personbil ut rundt 2,3 tonn CO2 i året.

 

Varmepumpen gir deg et større varmeutbytte av energien du bruker enn ved tradisjonell elektrisk oppvarming med panelovner eller elektrokjel. Man må imidlertid regne med noe utslipp i forbindelse med all energibruk. Selv om Norge har mye vannkraft er vi en del av et nordisk kraftmarked. Derfor vil også den strømmen som varmepumpen bruker stå for utslipp av klimagasser.

 

 

Bedre luftkvalitet

I motsetning til oljekaminer, pelletskaminer og vedovner har varmepumper ingen utslipp av partikler eller NOX. Dette bidrar til å bedre den lokale luftkvaliteten der du bor.

 

For astmatikere og allergikere kan luft/vann-varmepumpene også være ideelle for innemiljøet fordi filteret i pumpens innedel fanger opp en del støvpartikler fra luften. Dette gjør at luftkvaliteten inne i boligen blir bedre.

 

Lønnsom investering

Prisen på en luft/vann-varmepumpe ligger vanligvis mellom 80 000 og 140 000 kroner inkludert montering. Prisen er avhengig av hvilken kapasitet pumpen har, hvilken modell du velger og omfanget av installasjonsarbeidet. Derfor bør du ta kontakt med en leverandør eller rørlegger for å få en mer nøyaktig prisvurdering.

 

En luft/vann-varmepumpe har lavere installasjonskostnader enn en væske/vann-varmepumpe. Ofte vil den være den mest lønnsomme varmepumpen å installere for boliger som allerede har et vannbasert oppvarmingssystem.  

 

En luft/vann-varmepumpe vil gjerne ha en nedbetalingstid på rundt 8 til 10 år. Slik utviklingen i energiprisene fremstår i dag vil nedbetalingstiden sannsynligvis bli kortere. Dersom du uansett måtte ha oppgradert det oljefyrte anlegget og oljetanken din vil den reelle nedbetalingstiden være betydelig kortere.

 

Redusert strømforbruk

Den årlige energibesparelsen for en vanlig enebolig kan ligge på mellom 30 og 60 prosent av energien som tidligere ble benyttet til oppvarming.

 

Hvor mye energi du kan spare vil være avhengig av de klimatiske forholdene, hvordan boligen er utformet og energiforbruket.

 

Tilgjengelig varmekilde

Fordelen med å benytte luft som varmekilde er at den er tilgjengelig overalt. Fordi varmeopptakssystemet er en integrert del av anlegget er investeringskostnaden til en luft/vann-varmepumpe lavere enn for varmepumper som henter varmen fra sjø, berg eller jord.

 

Enkel i bruk

Luft/ vann-varmepumper er lette å installere og bruke, og krever generelt mindre arbeid og vedlikehold enn oppvarmingsalternativer basert på pellets og ved. Du kan enkelt stille inn ulike temperaturnivåer på forskjellige vannsløyfer og programmere inn temperatursenkning om natten og i ferier.

 

Forvarming av tappevann

En luft/vann-varmepumpe kan forvarme tappevann.

 

Varmepumper leverer ikke like høy temperatur på vannet som en oljekjel. Derfor bør du ha en varmtvannstank med et innebygget elektrisk element som kan heve temperaturen på vannet til over 65 grader celsius. Da unngår du også oppblomstring av legionella.

 

Mulighet for kjøling

Dersom du ikke bruker varmepumpen til varming av tappevann, og du har installert viftekonvektorer, er det mulig å benytte luft/vann-varmepumpen til kjøling. Dette vil imidlertid redusere den økonomiske besparelsen ved investeringen. Med tanke på energieffektivisering kan dette ikke forsvares og anbefales derfor ikke.

 

 

Ulemper

 

Ujevn varmekilde

Luften ute er en varmekilde med store temperatursvingninger. Effekten til luft /vann-varmepumper synker derfor i kalde perioder. Når varmebehovet er størst har denne typen varmepumpe lavest effekt og avgir minst varme.

 

Selv om nyere varmepumpemodeller virker helt ned mot minus 20 grader celsius må en annen oppvarmingskilde være tilgjengelig på de kaldeste dagene. De fleste luft/vann-varmepumper har derfor et elektrisk varmeelement integrert som vil ta over varmeproduksjonen hvis ytelsen blir for lav.

 

Ved temperaturer under 2 grader vil fuktigheten i luften avsettes som rim på varmepumpens fordamperflate, og avriming vil være nødvendig. Når utedelen rimes av reduseres anleggets effektfaktor sammenlignet med vanlig drift.

 

Behov for tilleggsvarme

Luft/vann-varmepumpers varmeytelse er lavest på de kaldeste dagene. Derfor er behovet for tilleggsvarme fra andre varmekilder større enn ved andre varmesystemer.

 

Selv om antallet kalde dager er begrenset er du avhengig av andre varmekilder i boligen. I de fleste luft/vann-varmepumper er tilleggsvarmekilden integrert i pumpen og består av et elektrisk element som dekker boligens varmebehov.

 

Lavtemperert varmesystem

Et oljefyringsanlegg leverer vann med en høyere temperatur enn hva en luft/vann-varmepumpe vil gjøre. Skal du erstatte det gamle oljefyringsanlegget med en varmepumpe må dette tas hensyn til. Mens oljefyrte anlegg ofte leverer vann med 70 grader, vil en varmepumpe kunne levere vann på omkring 55 grader. Mange varmepumper er mindre effektive, eller bruker mer strøm, når de leverer såpas høye temperaturer på vannet.

 

Det vannbårne varmesystemet ditt er beregnet for høytemperert turvann. Dette kan medføre at du ikke vil få nok varme til boligen hvis oljefyringsanlegget blir erstattet med en luft/vann-varmepumpe. I svært mange bygg og boliger er imidlertid det gamle varmesystemet overdimensjonert, og en varmepumpe vil kunne levere tilstrekkelig med varme selv om vanntemperaturen er lavere.

 

Dersom en varmepumpe ikke kan levere nok varme til boligen kan noen av de gamle radiatorene erstattes med radiatorer beregnet på lavtemperert turvann. En annen mulighet er å erstatte enkelte radiatorer med viftekonvektorer. Dette vil gjøre investeringen noe dyrere. Varmepumpeleverandøren du velger vil kunne vurdere hva som er nødvendig.

 

Støy

Luft/vann-varmepumper kan avgi noe støy utendørs. Velg en stillegående modell, eller plasser utedelen med noe avstand til de uteområdene der du oppholder deg mye.

 

 

 

Samarbeidspartnere

Annonse

Annonser

Kontakt oss                  Oljefri er drevet av Naturvernforbundet med støtte fra:
Adresse:

Oljefri.no co/ Naturvernforbundet            

Mariboes gate 8, 0183 Oslo

E-post:

Telefon: 23 10 96 10 / 55 30 06 60

 

Sosiale media

Oljefri.no er også på Facebook og Twitter.

 

Om informasjonskapsler (cookies)

test CorePublish publiseringsverktøy