Søk

Meny

Du er her:

Fyll ut skjemaet og motta uforpliktende tilbud på fornybare oppvarmingsløsninger, rens og fjerning av oljetank og energirådgivning

Bli oljefri og spar energi!

* Opplysninger om boligen:
  •  
  •  
  •  
* :

Erfaringer etter installasjonen

Hvordan fungerer anlegget, og hvordan virker det på familiens energiforbruk?

 

Mars 09 - Innkjøringstiden

Familien i Kongleveien har brukt pelletsanlegget sitt gjennom høsten og vinteren. I løpet av denne perioden har de hatt både gode og mindre gode erfaringer med det nye anlegget sitt.

 

Perioden har fungert som en viktig innkjøringsperiode for å bli kjent med hvordan anlegget fungerer.

 

Kjel og brenner
De første erfaringene med pelletsanlegget i Kongleveien har vist at det har blitt lagt et riktig effektbehov til grunn for anlegget.

 

Pelletsbrenneren har siden oppstarten av anlegget klart å jobbe innenfor det nødvendige effektregisteret. Pelletsanlegget er imidlertid noe manuelt lagt opp, og for å oppnå en optimal effekt bør familien tømme aske og sote av anlegget en gang i måneden.

 

Familien har hatt noen problemer med pelletsbrenneren. I de første to månedene ble anlegget kjørt med en feilinnstilling på brenneren slik at forbrenningen har foregått med for lite luft. En dag med vind og nedslag i pipen førte dette til en eksplosiv antenning i kjelen og røykutvikling. Denne feilinnstillingen kan også ha medført at familien har brukt mer brensel enn de ville hatt med en optimal forbrenning. Det kan også hende at de har måttet tømme askeskuffen og sote av anlegget oftere enn hvis forbrenningen hadde vært optimal.

 

Brenselslager og -matesystem
Mateskruene som frakter brenselet fra brenselslageret til døgntanken styres av fotoceller.

 

Systemet har fungert bra, men ved en anledning har brenselet pakket seg, slik at brenselet i siloen ikke falt ned i mateskruen. Mateskruen hadde gått hele natten før problemet ble oppdaget og feilen rettet opp.

 

Brensel og forbruk
Leveransen av pellets har fungert. Familien får pellets levert fra Geilo biobrensel, og brenselet blir blåst direkte inn i brenselslageret fra en tankbil.

 

Siden anlegget ble kjørt i gang har de fått levert 4,8 tonn pellets. På grunn av problemene med brenneren er familien ikke helt sikre på hvor mye pellets de normalt kommer til å bruke.

 

Styring
Styringssystemet ble installert for at familien enkelt skal kunne regulere temperaturen. Systemet har fungert godt.

 

Ved hjelp av dette systemet kan de enkelt stille inn ønskede temperaturendringer gjennom døgnet, og gjøre endringer i forbindelse med ferier og lignende. Familien har blant annet kunnet komme til helt nyoppvarmet hus etter å ha vært på en ukes vinterferie.

 

 

Samarbeidspartnere

Annonser

Annonser

Kontakt oss                  Oljefri er drevet av Naturvernforbundet med støtte fra:
Adresse:

Oljefri.no co/ Naturvernforbundet            

Mariboes gate 8, 0183 Oslo

E-post:

Telefon: 23 10 96 10 / 55 30 06 60

 

Sosiale media

Oljefri.no er også på Facebook og Twitter.

 

Om informasjonskapsler (cookies)

test CorePublish publiseringsverktøy