Søk

Meny

Fyll ut skjemaet og motta uforpliktende tilbud på fornybare oppvarmingsløsninger, rens og fjerning av oljetank og energirådgivning

Bli oljefri og spar energi!

* Opplysninger om boligen:
  •  
  •  
  •  
* :

Installasjon av pelletsanlegg

I løpet av sommeren 2008 fjernet familien von Hofacker oljekjelen og erstattet den med en pelletskjel.

Familiens oljefyringsanlegg er byttet ut med et pelletsanlegg.
Familiens oljefyringsanlegg er byttet ut med et pelletsanlegg.

 

  • Kjel: Dakon Dor 32 D.
  • Brenner: Scotte 16 kW med modulerende styring (produsert av Techno-matic).
  • Mateskruer: 1stk. 2.3 m mateskrue som mater brensel fra ekstern silo til mellomlager/døgntank. 1 stk 1.5 m doseringsskrue som mater brensel til brenneren.
  • Akkumulatortank: 500 liter med installert tappevannsspiral for produksjon av forbruksvann.
  • Blandeventiler og sirkulasjonspumper
  • Styringsenhet: Siemens RVD 110 (styrer varmemengde levert til radiatorer ved hjelp av å endre vanntemperatur i henhold til avmålt utetemperatur, og tillater programmering for nattsenkning / døgnregulering / ukeregulering).

 

Befaring
Første skritt mot installering av nytt oppvarmingssystem er å ta kontakt med selskapet som skal levere oppvarmingssystemet og håndverkerne som skal montere det.

 

I samråd med leverandøren ble boligens effektbehov og størrelsen på akkumulatortank og brenselslager avklart, og familien mottok et tilbud på kjel, brenner, styringssystem og selve installasjonen. På bakgrunn av dette tok familien selv kontakt med bedrifter som de tidligere har hatt kontakt med for gjennomføring av elektrisk og rørarbeid, og for fjerning av den gamle oljefyren ogoljetanken.

 

Fjerning av oljefyren
Den innstøpte oljetanken på vel 3500 liter i kjelleren ble renset på stedet, skåret opp i mindre deler og deretter fjernet fra boligen.

 

Oljetanken i massivt jern ble også skrudd fra hverandre, og båret ut del for del. Den totale kostnaden på rens og fjerning av oljetank og oljefyr kom på rundt 13 500 kr.

 

Brenselslager
I rommet som tidligere inneholdt oljetanken bygget familien selv et brenselslager. Familien har lagt mye egeninnstats inn her. Fordi brenselslageret ligger under baderom, ble det laget et vanntett tak for å beskytte brenselet mot fukt.

 

Brenselslageret ble først dekket med treplater og bygget med skrånende vegger, som danner en trakt der brenselet automatisk vil gli ned i en mekanisk skrue som frakter brenselet fra lageret til fyrrommet. Disse skrånende flatene ble deretter dekket med stålplater for å minke brenselets friksjon. For å ha mulighet til å stoppe brenselet fra å falle ned i skruen ble det laget en manuell løsning der en metallplate kan dekke åpningen ned til skruen.

 

Påfyllingshullene for olje ble utvidet noe, og gjort klar for å benyttes til innblåsning av pellets, og en plate ble montert fra taket for å hindre pellets i å smelle inn i brenselslagerets vegg når pellets blåses inni lageret.

 

Materialene til byggingen av siloen kom på 10 000 kroner.

 

Installasjon av kjel og matesystem
Den nye pelletskjelen, en dansk kjel av typen Dakon Dor 32 D, ble plassert i fyrrommet der oljefyren tidligere sto, og kjelens røykrør tilpasset boligens uttak til pipeløp. Deretter blir pelletsbrenneren montert fast i kjelens brennkammer.

 

Avstanden fra pelletslager til fyrrom er på ca. to meter, og det ble hugget til en grøft i betonggulvet fra brenselslager til fyrrom. I denne grøften ble en mekanisk mateskrue på ca. 2,3 meter lagt ned. Denne skruen drives av en motor, og frakter brenselet fra lageret til en separat døgnlagertank i fyrrommet. Sensorer i denne døgnlagertanken styrer når og hvor lenge påfyllingen av brensel skal pågå.

 

I døgnlagertanken er det plassert en mindre mateskrue. Denne doseringsskruen er på rundt 1,5 m. Den finfordeler brenselet mer og transporterer det fra døgnlagertanken til pelletsbrenneren. Skruen er plassert slik at den har en stigning på rundt 60 grader, og ender i et fleksibelt rør som er festet til pelletsbrenneren.

 

Pellets transporteres opp fra lageret gjennom skruen, og faller ned i brenneren gjennom dette røret. I brenneren finfordeles brenselet, og mates inn i brennkoppen hvor det antennes og avgir varme.

 

Brenneren som er valgt har en toppeffekt på 16 kW og er modulerende. Dette betyr at brenneren har et stort effektregister, og at det er mulig å variere den avgitte effekten etter behov.

 

En akkumulatortank på 500 liter med tappevannsspiral er i tillegg satt inn i fyrrommet, og fungerer både som varmelager for anlegget, og for produksjon av varmt tappevann.

 

Rør- og elektrisk arbeid
Rørleggerarbeidet besto i å fjerne og legge nytt røropplegg for tur- og returvann, montere ventiler (blandeventil og treveisventil), stoppekraner og sirkulasjonspumper, og i tillegg koble anlegget til akkumulatortank med varmeveksler, samt koble tappevannspiral i akkumulatortank til distribusjonsnett for varmt tappevann.

 

I tillegg til dette skal rørlegger sørge for tilstrekkelig isolasjon og beskyttelse mot kondens på alle rørstrekk i fyrrommet, og montasje av temperaturfølere for kontroll av temperaturene på tur- og returvann både i forbindelse med kjel og i akkumulatortank. Blant annet på grunn av liten plass i fyrrommet ble denne installasjonen kostbar. Familien ba ikke om anbud på installasjonen, og dette kan ha vært en årsak til en høy pris.

 

Elektriker sørger for å koble anlegg og skruer til det elektriske anlegget. I tillegg til dette ble det montert et styringssystem til driften av anlegget. Systemet Siemens RVD 110 styrer varmemengde levert til radiatorer ved å endre vanntemperatur i henhold til avmålt utetemperatur. Systemet gir mulighet for programmering av nattsenkning, døgnregulering og ukeregulering. Systemet gjør det mulig for familien å stille inn den ønskede varmeutviklingen.

 

Elektrisk arbeid kom på vel 13 000 kr.

 

 

Samarbeidspartnere

Annonser

Annonser

Kontakt oss                  Oljefri er drevet av Naturvernforbundet med støtte fra:
Adresse:

Oljefri.no co/ Naturvernforbundet            

Mariboes gate 8, 0183 Oslo

E-post:

Telefon: 23 10 96 10 / 55 30 06 60

 

Sosiale media

Oljefri.no er også på Facebook og Twitter.

 

Om informasjonskapsler (cookies)

test CorePublish publiseringsverktøy