Søk

Meny

Du er her:

Fyll ut skjemaet og motta uforpliktende tilbud på fornybare oppvarmingsløsninger, rens og fjerning av oljetank og energirådgivning

Bli oljefri og spar energi!

* Opplysninger om boligen:
  •  
  •  
  •  
* :

Ventilasjon

God ventilasjon er viktig både for helsen og for boligen.

Ren, frisk luft inne i boligen gir et godt inneklima med høy komfort og liten helsemessig risiko. Det begrenser luftfuktigheten i boligen, noe som hindrer kondens og fuktskader i boligen. De vanligste formene for ventilasjon er mekanisk og balansert ventilasjon.

 

Med mekanisk ventilasjon menes ofte avtrekksvifter som suger brukt luft ut av boligen, mens ved balansert ventilasjon tilføres boligen frisk luft fra elektriske vifter, mens brukt luft trekkes ut. Varmen fra den brukte luften overføres til friskluften.

 

På landsbasis kan varmetapet fra ventilasjonsanlegg utgjøre opp mot 5 prosent av den totale energibruken i bygg i Norge. Med balansert ventilasjon og en god varmegjenvinner er det mulig å redusere energitapet via ventilasjonsanlegget med 75 prosent. En vanlig husholdning kan spare mellom 3000 og 6000 kWh i året på å investere i et balansert ventilasjonsanlegg med varmegjenvinning.

 

Mekanisk og manuell ventilering

Mange av boligene i Norge i dag har bare mekanisk avtrekk. Ofte i form av avtrekksvifter montert på kjøkken, bad og WC. Disse viftene suger luft ut av boligen. Dette skaper et undertrykk i huset, og frisk luft blir tilført gjennom ventiler og husets utettheter.

 

Mekaniske avtrekk kan tilfredsstille krav til inneklima, men er langt mer energikrevende enn balansert ventilasjon, fordi den oppvarmede inneluften blir ventilert ut og erstattet med kald uteluft.

 

Det er viktig å få tilført frisk luft til boligen. Dersom de mekaniske avtrekksviftene ikke gir tilstrekkelig ventilasjon bør du lufte kort og intensivt. Ikke la vinduene i boligen stå oppe over lengre tid mens du har varmen på samtidig.

 

 

Balansert ventilasjon

Moderne balanserte ventilasjonsanlegg har mange fordeler. De fjerner overskuddsvarme, fukt, svevestøv og andre forurensinger fra inneluften, mens det filtrerer partikler fra uteluften og sikrer tilstrekkelig luftskifte i boligen. I tillegg sparer du energi.

 

Med balansert ventilasjon og en god varmegjenvinner er det mulig å redusere energitapet via ventilasjonsanlegget betraktelig. Varmeveksleren i ventilasjonsanlegget vil klare å overføre mellom 60 og 90 prosent av varmen fra inneluften som blir ventilert ut til uteluften som ventiles inn i boligen.

Eventuelle ulemper ved installasjon av ventilasjonsanlegg er at det er plasskrevende, er avhengig av strøm og at det kreves en del vedlikehold i tillegg til installasjonskostnadene. I eldre boliger kan man regne med en investeringskostnad på ca 50 000 kroner for komplette anlegg. Det er derfor naturlig å gjøre dette arbeidet i forbindelse med oppussing eller rehabilitering av boligen.

 

 

Avtrekksluftsvarmepumpe

En avtrekksvarmepumpe gjenvinner varme fra boligens brukte inneluft. Prinsippet er det samme som ved bruk av balansert ventilasjon, men varmen avgis til et vannbårent varmedistribusjonssystem, og brukes til oppvarming av rom og tappevann.

 

Avtrekksvarmepumper krever betydelige luftmengder for å gi effekt. Derfor fungerer løsningen best i svært godt isolerte boliger der varmetapet fra ventilasjon er større enn varmetapet gjennom bygningskonstruksjonen, og som bare har ett avtrekkspunkt for ventilasjonsluften.

 

Dersom boligen er egnet for bruk av avtrekksvarmepumpe vil dette kunne redusere den energimengden du bruker på å varme opp boligen din med mellom 20 og 30 prosent. Pumpene koster fra 25 000 kroner. Installasjonskostnadene kommer i tillegg.

Samarbeidspartnere

Annonser

Annonser

Kontakt oss                  Oljefri er drevet av Naturvernforbundet med støtte fra:
Adresse:

Oljefri.no co/ Naturvernforbundet            

Mariboes gate 8, 0183 Oslo

E-post:

Telefon: 23 10 96 10 / 55 30 06 60

 

Sosiale media

Oljefri.no er også på Facebook og Twitter.

 

Om informasjonskapsler (cookies)

test CorePublish publiseringsverktøy