Søk

Meny

Kostnader med pelletskaminer

Dersom du vurderer å investere i en pelletskamin kan det først være greit å vite noe om hvilke investerings- og driftskostnader du må regne med, samt hva du bør se etter i et tilbud.

Investeringskostnader

 

En pelletskamin koster mellom 15 000 og 40 000 kr i innkjøp, og i tillegg kommer noe installasjonskostnader.

 

Dersom skorsteinen har for stor indre diameter kan det bli aktuelt å redusere denne. Dette koster rundt 2500 kroner per meter.

 

Driftskostnader

 

Service og vedlikehold av pelletskaminen bør utføres annethvert år og ligger på rundt 2000 kroner.

 

Prisen per kilowattime er lavere for pellets enn fossile energikilder. Under vises en oversikt over hvor mye hver av energikildene koster, og forklaring på hvordan dette beregnes.

 

 

Pris*

Brennverdi**

Pris per kWh

Reell virkningsrad

Reell pris per kWh

Fyringsolje

9,50 kr/l

10,1 kWh/l

94 øre

70 %

134 øre

Fyringsparafin

10,00 kr/l

9,58 kWh/l

104 øre

70 %

149 øre

Trepellets

2,90 kr/kg

4,67 kWh/kr

62 øre

80 %

78 øre

* Statoil, Felleskjøpet juli 2010
** Klif, nøkkeltall

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prisen på fyringsolje  er rundt 9,50 kroner per liter, og for hver liter kan du i teorien få et varmeutbytte på 10,1 kWh. Dermed vil hver kilowattime  til oppvarming koste 94 øre per kWh. Virkningsgraden til oljefyringsanlegget vil være slik at ikke all energien i oljen blir utnyttet, og energikostnadene blir høyere. I eldre anlegg går en god del av brenselets varme tapt enten i forbrenningen eller fordi kjelen er ineffektiv. Vanligvis beregner man en virkningsgrad på rundt 70 prosent på disse oppvarmingsløsningene sett over året. Den reelle prisen per kWh vil dermed være 134 øre.

 

Tilsvarende gjelder for fyringsparafin. Prisen på parafin er rundt 10 kroner per liter (Statoil, juli 2010), som ved full utnytting av varmen ville tilsvart 104 øre per kilowattime med en brennverdi på 9,58 kWh per liter. Med virkningsgrad på 70 prosent er prisen 149 øre per kWh.

 

Prisen og tilgangen på pellets varierer i henhold til hvor du befinner deg i landet, og hvor mye du kjøper. Rimeligst får du det ved å bestille store kvanta og få det levert i bulkbil. Pellets kan kjøpes i storsekk opp til 1000 kg og i småsekker på rundt 16 kg. Felleskjøpet selger pellets til 2900 kroner for ett tonn i storsekk, eller 2,90 kr per kilo [Felleskjøpet, april 2010].

 

Pellets har en lavere brennverdi enn olje. For hver kg pellets du forbrenner kan du få et varmeutbytte på 4,67 kWh. Dette gir en energipris på rundt 62 øre per kilowattime. Siden ikke all energien kan utnyttes i en pelletskamin eller pelletskjel blir prisen noe høyere. Med en virkningsgrad på 80 prosent får du en reell energipris på 78 øre per kilowattime.

 

 

Tall for utslipp kan variere ut fra hvilke kilder som benyttes. Priser vil variere over tid. Sist oppdatert: 07.07.2010.

 

 

Les mer om energipriser

 

 


Kontakt oss                  Oljefri er drevet av Naturvernforbundet med støtte fra:
Adresse:

Oljefri.no co/ Naturvernforbundet            

Mariboes gate 8, 0183 Oslo

E-post:

Telefon: 23 10 96 10 / 55 30 06 60

 

Sosiale media

Oljefri.no er også på Facebook og Twitter.

 

Om informasjonskapsler (cookies)

test CorePublish publiseringsverktøy