Søk

Meny

Kostnader

Her finner du informasjon om kostnadene ved innkjøp og bruk av luft/vann-varmepumpe.

Investering

En luft/vann-varmepumpe koster mellom 100 000 og 170 000 kroner å kjøpe og installere.  Prisen er avhengig av hvilken kapasitet pumpen har, hvilken modell du velger og omfanget av installasjonsarbeidet. I noen tilfeller må også nye radiatorer eller viftekonvektorer installeres.

 

Før du investerer i en varmepumpe, bør du også vurdere om dette er det mest effektive tiltaket for å redusere energibehovet i boligen din. Ofte kan tetting av luftlekkasjer, økt isolasjon og skifting av vinduer være like energieffektive tiltak, fordi du da reduserer boligens energibehov.

 

Driftskostnader

Prisene på elektrisitet varierer mye i forhold til hvor du bor og hvilken type kontrakt du har. Gjennomsnittlig strømpris i 2009 var 35,2 øre per kWh, og regnes nettleiens energiledd og forbruksavgiften med får du en reell strømpris på vel 85,9 øre per kWh. Dette er imidlertid et gjennomsnitt over året – husk at strømprisen som regel er høyest når man har behov for å bruke mest.

 

Oppdaterte kraftpriser finner du på konkurransetilsynets nettsider.

 

Luft/vann-varmepumper gir deg to til tre ganger så mye varme tilbake som strømmen du tilfører. Varmefaktoren oppgis i COP. En varmepumpe med en COP på 2,5 vil gi deg 2,5 kW med varme for hver kW du bruker på å drive den. Den reelle prisen på varmen ved en COP på 2,5 vil dermed være rundt 34,4 øre per kWh. COP vil synke når utetemperaturen synker.

 

Prisen på fyringsolje er rundt 9,50 kroner per liter, og for hver liter kan du i teorien få et varmeutbytte på 10,1 kWh. Dermed vil hver kilowattime til oppvarming koste 94 øre per kWh.

 

Oppdaterte listepriser på fyringsolje finner du på Statoils nettsider.

 

Virkningsgraden til oljefyringsanlegget vil være slik at ikke all energien i oljen blir utnyttet til varme, og energikostnadene blir høyere. I eldre anlegg går en god del av brenselets varme tapt enten i forbrenningen eller fordi kjelen er ineffektiv. Et eldre anlegg kan ha en virkningsgrad på rundt 70 prosent. Den reelle prisen per kWh vil da være 134 øre.

 

Tilsvarende gjelder for fyringsparafin. Prisen på parafin er rundt 10 kroner per liter (Statoil, juni 2010), som ved full utnytting av varmen ville tilsvart 104 øre per kilowattime med en brennverdi på 9,58 kWh per liter. Med virkningsgrad på 70 prosent er prisen 149 øre per kWh.

 

 

Pris per kWh

Reell virkningsrad

Reell pris per kWh

Fyringsolje

94 øre*

70 %

134 øre

Fyringsparafin

104 øre*

70 %

149 øre

Elektrisitet***

35,2 øre

 

85,9 øre

Varmepumpe

    34,4 øre
 

* Statoils listepriser juni 2010
** Klif, nøkkeltall
*** SSB, 2009

 

Les mer om energipriser

 

 

Kontakt oss                  Oljefri er drevet av Naturvernforbundet med støtte fra:
Adresse:

Oljefri.no co/ Naturvernforbundet            

Mariboes gate 8, 0183 Oslo

E-post:

Telefon: 23 10 96 10 / 55 30 06 60

 

Sosiale media

Oljefri.no er også på Facebook og Twitter.

 

Om informasjonskapsler (cookies)

test CorePublish publiseringsverktøy