Søk

Meny

Du er her:

Sier farvel til farlige tanker

I Stavanger- regionen har stadig flere kuttet ut den gamle oljefyringen. Antall sanerte oljetanker har økt med 1300 prosent på tre år. Nå kan du som ennå ikke har sanert oljetanken din, vinne rens og fjerning av oljetanken din om du lover å ikke fylle den etter 2020.

Oljefri
Oljefyring gir store klimagassutslipp, og nedgravde oljetanker kan forurense.

 

Regjeringen har varslet forbud mot fossil oljefyring i 2020.

 

Kampanjen Oljefri vil gjøre det enkelt og trygt å erstatte fossil oljefyring og sanere oljetanker.

 

Oljefri Rogaland ble lansert i 2014 og drives av Naturvernforbundet i samarbeid med Stavanger, Sandnes, Randaberg, Klepp og Hå kommuner, Rogaland fylkeskommune og lokalt næringsliv. Lyse Neo og flere lokale håndverksbedrifter deltar.

Vinn rens og fjerning av oljetanken

Lover du å ikke fylle oljetanken etter 2020? Da kan du vinne rens og fjerning av oljetanken din!

 

Konkurransen er et samarbeid mellom Oljefri Rogaland, Henriksen Oljetransport og Byberg Maskin AS.

 

Avgi løftet ditt på www.oljefri.no/konkurranse

 

Du kan delta til og med 15. september 2016.

 

Konkurransen gjelder for hele Rogaland


Oljetanker på Nord-Jæren

Totalt 2490 oljetanker er registrert i Stavanger, Sandnes og Randaberg kommuner.

 

579 av disse er sanert, og utgjør ingen forurensningsfare.

 

Antallet oljetanker som er sanert, og ikke lenger utgjør forurensningsfare har eksplodert. 1347 % økning fra 2014 – 2016.

 

Stavanger har størst økning i antall sanerte tanker med over 1500 prosent.

 

Rogaland brann og redning IKS har i perioden funnet 439 «nye» oljetanker som ikke tidligere var registrert. (21% flere tanker)


Økonomisk støtte

Enova gir tilskudd til fjerning av oljekamin eller oljekjel og tank hvis du samtidig erstatter med en fornybar oppvarmingsløsning.

Det gis også tilskudd til fornybare oppvarmingsløsninger basert på vannbåren varme, energirådgivning, fornybar el-produksjon, energistyring, varmegjenvinning av gråvann, etablering av vannbåren varme og balansert ventilasjon og helhetlig oppgradering av boliger.

 

Ordningen er rettighetsbasert og du kan få støtte for flere tiltak.

 

Se er informasjon på nettsiden: www.enova.no/enovatilskuddet

Naturvernforbundet har siden 2014 drevet kampanjen Oljefri Rogaland i samarbeid med kommunene Stavanger, Randaberg og Sandnes, Rogaland fylkeskommune og lokale håndverksbedrifter. I 2015 kom også Klepp, Hå og Time kommuner med i kampanjen. Oljefyring bidrar til klimagassutslipp, og målet med kampanjen er å gi innbyggerne informasjon om hvordan de trygt kan erstatte fossil oljefyring med fornybar energi og sanere oljetanken sin.


-    Vi vil takke alle rogalendinger som har brettet ermene opp og gjennomført viktige miljøtiltak. Dere har gjort en kjempejobb!, sier Silje Østerbø, informasjonsansvarlig i Oljefri.


Enorm respons

Rogaland brann og redning IKS har ansvar for regionens oljetankregister. De er ikke i tvil om at samarbeidet med Oljefri har hatt effekt.


-    Etter at vi har vært involvert i Oljefri-kampanjen opplever vi at det har vært en stor økning i antallet innbyggere som sanerer oljetankene sine, og dette er vi godt fornøyd med, sier Richard Gundersen, seksjonsleder boligtilsyn og feiing i Rogaland brann og redning.

-    Registrering av oljetanker er noe vi følger opp aktivt, og dette gjør at vi oppdager og får registrert stadig flere av oljetankene som finnes der ute, sier Gundersen.


Formålet med registeret er å redusere faren for forurensing. Disse nedgravde oljetankene er potensielle miljøbomber, som kan forurense grunnvann, nærmiljøet og boligen din. Som tankeier er dette noe man må være klar over, sier Østerbø fra Oljefri. Da er det også helt fantastisk at antallet oljetanker som er i bruk har gått så mye ned, sier hun.


Fortsatt en jobb å gjøre
-    Vi er veldig fornøyd med økningen i antall oljetanker som er sanert og fjernet de siste årene, sier Jane Nilsen Aalhus, miljøvernsjef i Stavanger.


-    Det er veldig positivt at så mange har erstattet fossil oljefyring med mer miljøvennlig energi, men det er fortsatt en del oljetanker i bruk i Stavanger.


Rundt 1000 oljetanker er i dag registrert i bruk i Stavanger, Sandnes og Randaberg kommuner. Mer enn 400 av disse befinner seg i Stavanger kommune.


-    Nå trenger vi alle disse boligeiernes hjelp for å komme i mål, sier Aalhus.

 

Vinn rens og fjerning av oljetanken din!
Sammen med Byberg Maskin AS ønsker Henriksen Oljetransport AS sammen med Oljefri-kampanjen å gi en premie til en rogalending med oljetank.


-    Såfremt det er praktisk mulig vil alt fra tømming, rens og oppgraving av oljetanken bli ordnet, bekrefter Martin Schanche i Henriksen Oljetransport AS, som sammen Byberg Maskin AS vil være ansvarlig for å tømme og rense oljetanken og frakte den til et godkjent mottak.

 

Martin Schanche i Henriksen Oljetransport AS gjør Stavanger en oljetank fattigere


Nå inviteres alle boligeiere i Rogaland som fortsatt har oljetank til å delta i konkurransen.


-    Det er jo en veldig bra premie, så vi håper at mange har lyst til å bli med, sier Schanche.
Det eneste du må gjøre for å kunne delta i konkurransen er å love å ikke fylle oljetanken etter 2020.

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
Viser fra 1 til 15 av totalt 125 artikler
Kontakt oss                  Oljefri er drevet av Naturvernforbundet med støtte fra:
Adresse:

Oljefri.no co/ Naturvernforbundet            

Mariboes gate 8, 0183 Oslo

E-post:

Telefon: 23 10 96 10 / 55 30 06 60

 

Sosiale media

Oljefri.no er også på Facebook og Twitter.

 

Om informasjonskapsler (cookies)

test CorePublish publiseringsverktøy