Søk

Meny

Du er her:

Fyll ut skjemaet og motta uforpliktende tilbud på fornybare oppvarmingsløsninger, rens og fjerning av oljetank og energirådgivning

Bli oljefri og spar energi!

* Opplysninger om boligen:
 •  
 •  
 •  
* :

Slik fungerer pelletskjelen

Pelletskjel en en moderne oppvarmingsløsning som gir jevn varme til boligen gjennom et vannbårent distribusjonssystem.

Et pelletsanlegg fungerer på nesten samme måte som et oljefyringsanlegg.

 

 

Komponenter

 • Brenner
  En brenner som forbrenner brenselet og produserer varme.
 • Kjel
  En kjel med et brennkammer der varmen som produseres blir overført til vannet som sirkulerer i anlegget. I tillegg kommer et system for tilførsel av oksygen, uttak av røykgass og uttak av aske.
 • Styringssystem
  Et styringssystem som koordinerer vanntemperaturer, styringen av forbrenningsprosessen og av innmatingen av brensel.
 • Matesystem
  Et matesystem for transport av brensel fra lager til forbrenningsområde.
 • Silo
  En silo eller et system for lagring av brensel.

 

I et komplett anlegg kan brenner, kjel og styringssystem ofte være integrert.

 

Prosessen

Pelletskjel krever et brenselslager. Dette kan enten fylles manuelt eller bli tilkjørt i bulk en til to ganger i året.

 

Et matesystem frakter pellets fra brenselslageret direkte til anlegget eller via en døgntank som fylles en gang om dagen.

 

Prosessen med å frakte brenselet fra pelletslageret kan avgi litt støy. Med en døgntank kan du enkelt stille inn at dette skal foregå i en periode ingen er hjemme, og slippe den konstante innmatingen. Via en døgntank er det også enklere å få brenselet riktig dosert, fordi man kan bruke en mindre skrue.

 

Når pelletsen når selve brenneren finfordeles pelletsleveringen. Den transporteres til forbrenningsområdet i passende mengder i henhold til forbrenning og innstilt varmebehov. Innmatingen kan skje ovenfra, fra siden eller nedenfra.

 

Et elektrisk element i brenneren antenner pelletsen. Forbrenningskammeret i kjelen er omgitt av vannkapper med sirkulerende vann. Dette gjør at varmen som produseres av forbrenningen effektivt overføres til vannet.

 

Anlegget regulerer tilførselen av oksygen under forbrenningen og har et system for slukking ved overoppheting. Disse prosessene er automatisert.

 

Anlegget er som regel utstyrt med et styringssystem. Man kan da stille inn ønsket temperaturkurve i forhold til målt utetemperatur. Systemet kan også vise eventuelle feil på anlegget, hvor mange kilowattimer som er produsert og forbruk av pellets.

 

På flere anlegg kan man stille inn forskjellige temperaturer på forskjellige kurser (vannsløyfer) i boligen. Da kan du ha nattsenking på radiatorer men fremdeles ha varme til produksjon av tappevann, eller ha forskjellige temperaturer på forskjellige områder i boligen.

 

Flere brennere har også automatisk rengjøring av røykrør og forbrenningsdeler.

 

Arbeid og vedlikehold

Påfylling av pellets
Arbeidsmengden med påfylling av brensel vil variere etter størrelsen på brenselslageret. Med et større brenselslager kan du få årets pelletsforbruk blåst rett inn i siloen fra bulkbil. Har du et mindre lager må du kjøpe pellets i sekker og fylle lageret manuelt.

 

Fjerning av aske og feiing av sotrør og forbrenningsdeler
Arbeidsmengden varierer etter hvor automatisert anlegget er. Et helautomatisk anlegg krever først og fremst tømming av askeskuff, mens et mer manuelt anlegg krever rengjøring og bør avsotes og rengjøres hver fjortende dag til hver tredje uke.

 

Vedlikehold/service
Et pelletsanlegg bør ha årlig service og kontroll utført av fagmann.

 

 

 

Samarbeidspartnere

Annonse

Annonser

Kontakt oss                  Oljefri er drevet av Naturvernforbundet med støtte fra:
Adresse:

Oljefri.no co/ Naturvernforbundet            

Mariboes gate 8, 0183 Oslo

E-post:

Telefon: 23 10 96 10 / 55 30 06 60

 

Sosiale media

Oljefri.no er også på Facebook og Twitter.

 

Om informasjonskapsler (cookies)

test CorePublish publiseringsverktøy