Søk

Meny

Du er her:

Fyll ut skjemaet og motta uforpliktende tilbud på fornybare oppvarmingsløsninger, rens og fjerning av oljetank og energirådgivning

Bli oljefri og spar energi!

* Opplysninger om boligen:
  •  
  •  
  •  
* :

Solvarme

Image

 

Solfangere vil bli en av de viktigste fremtidige oppvarmingsløsningene. Selv i Norge vil solfangere gi store reduksjoner i strømforbruket.

 

 

Mengden energiinnstråling fra solen i Norge er 1500 ganger så stor som det totale energiforbruket vårt. Det finnes mange miljøvennlige, enkle og velprøvde metoder for å bruke deler av denne enorme energimengden til å produsere varme og elektrisitet.


Passiv og aktiv solvarme.
I dag er passiv solvarme den vanligste måten å utnytte solenergi i norske bygg. Passiv solvarme betyr rett og slett at vi slipper solvarmen inn i bygget og lagrer varmen i bygningskroppen. Aktiv solvarme derimot er når vi bruker oppvarmingssystemer for å omdanner innstrålingen fra solen til ren varmeenergi.

 

Solfangere en god og effektiv måte å bruke solen aktivt til oppvarming av hus og forbruksvann.

 

Det finnes i hovedsak to ulike typer solfangere

 

Plane solfangere

 

Image
Fotograf: Stefan Thiesen

 

og Vakuum-solfangere

 

Image
Fotograf: Dag Arne Høystad

 

 

Solvarmeanlegg til forbruksvann

Du trenger ikke å ha vannbåren varme for å installere solfangere. De fleste huseiere kan spare mye strøm på et enkelt solvarmeanlegg til å varme forbruksvannet. Solfangerne monteres på tak, vegg eller eventuelt frittstående, og varmer opp vannet i en varmtvannstank, eller eventuelt en akkumulatortank. På dager der solvarmeanlegget ikke gir tilstrekkelig varme går varmtvannstanken over på strøm.


Forbruket vårt av varmtvann er jevnt over hele året, og et slikt solvarmeanlegg til forbruksvann kan når det er riktig dimensjonert dekke varmtvannsbehovet i hele sommerhalvåret.


Prisen på et solvarmeanlegg til forbruksvann: 30 000 til 100 000 kr.


Installasjonskostnaden er avhengig av type, modell, samt grad av integrasjon og behov for tilpassning av anlegget i forhold til boligen.Kombinerte solvarmeanlegg

I et vannbårent varmeanlegg må solfangere kombineres med andre varmekilder. En pellets- eller vedkjel (eventuelt en ved- eller pelletsovn med vannkappe), eller en varmepumpeløsning (luft-vann/væske-vann) kan supplere varmeproduksjonen på en klimavennlig måte når solen ikke gir nok energi.


Et kombinert solvarmeanlegg må inkludere både oppvarming av forbruksvann for å gi solfangerne best mulig effekt.
I boliger med liten plass til varmelager bør solfangeranlegget dimensjoneres til å dekke behovet for forbruksvann. Er det plass til et større varmelager, kan størrelsen og antallet solfangere økes.


Prisen på et kombinert solvarmeanlegg vil være avhengig av det eksisterende varmeanlegget. Selve solfangerne og en eventuell akkumulatortank kan ligge på fra 30 000 til 100 000 ferdig installert. 

Samarbeidspartnere

Annonse

Annonser

Kontakt oss                  Oljefri er drevet av Naturvernforbundet med støtte fra:
Adresse:

Oljefri.no co/ Naturvernforbundet            

Mariboes gate 8, 0183 Oslo

E-post:

Telefon: 23 10 96 10 / 55 30 06 60

 

Sosiale media

Oljefri.no er også på Facebook og Twitter.

 

Om informasjonskapsler (cookies)

test CorePublish publiseringsverktøy