Søk

Meny

Du er her:

Fyll ut skjemaet og motta uforpliktende tilbud på fornybare oppvarmingsløsninger, rens og fjerning av oljetank og energirådgivning

Bli oljefri og spar energi!

* Opplysninger om boligen:
  •  
  •  
  •  
* :

Spørsmål og svar om Oljefri

Siden mange har spørsmål rundt Oljefri, har vi her satt sammen en liten liste av de mest vanlige spørsmålene vi mottar.

 

Hva er oljefri.no?

 

Oljefri er et prosjekt som gjør det enklere og tryggere for bolig- og byggeiere å erstatte sitt oljefyrte anlegg- eller ildsted med fornybare oppvarmingsløsniger. På nettsiden oljefri.no finner bolig- og byggeiere nøytral og oppdatert informasjon om miljøvennlige oppvarmingsløsninger, energieffektiviseringstiltak og gode eksempler. I etablerte Oljefriregioner kan du i tillegg sende forespørsel til kvalitetssikrede, lokale tilbydere av disse løsningene.

 

 

 

Hvem står bak oljefri.no?

 

Oljefri.no drives av Naturvernforbundet.

Vi samarbeider tett med kommuner, fylkeskommuner, stat, næringsliv og andre organisasjoner. Her finner du en oversikt over våre samarbeidspartnere. Vi får også hjelp fra mange dyktige tilbydere.

 

 

 

Hvor og når har dere informasjonsmøter for boligeiere med oljefyr og parafinkamin?

 

Vi arrangerer informasjonsmøter om alternativer til oljefyr  i samarbeid med kommunene som er med i Oljefri. Informasjon om tid og sted vil bli annonsert her på oljefri.no. Mange kommuner sender også ut brev til innbyggere med oljefyr og parafinkamin.

 

 

 

Hvordan velges Oljefris tilbydere?

 

Tilbyderne i Oljefri går gjennom en grundig godkjenningsprosess hvor bedriftene vurderes på fire hovedområder: økonomi, faglige kvalifikasjoner, produkter/løsninger og kundeoppfølging. Tilbyderne må også oppfølge en rekke andre kriterier for å være aktuell som tilbyder i Oljefri. Disse kriteriene finner du her.

En oversikt over våre tilbydere finner du her.

 
 

 

Jeg vil bli Oljefri-tilbyder: Hvordan går jeg fram?

 

Tilbydere må oppfylle visse kriterier for å kunne bli vurdert til Oljefri-programmet. Mer informasjon om denne prosessen finner du her.

 

 

Betyr navnet Oljefri at dere vil få slutt på norsk oljevirksomhet?
 

Oljefriprosjektet handler om å fase ut olje til oppvarming av boliger og bygg.  På mellomlang sikt skal all fossil energi utfases.

 

 

 

Hvordan kan en liter fyringsolje veie mindre enn CO2-utslippene den produserer?

 

Når små karbonatomer i fyringsolje blir forbrent reagerer karbonatomene i fyringsoljen med oksygenatomene i lufta og danner CO2 molekyler. Dermed kan en liter fyringsolje bli til 2,66 kg CO2. Les mer her.

 

 

 

Hvorfor anbefaler ikke Oljefri å bytte fra oljefyr til kun elektrisitet?

 

Vi ønsker at man skal bruke energien på best mulig måte. Bruk av mindre elektrisitet er en måte å redusere behov for betydelig miljøinngrep forbundet med kraftproduksjon. Varmepumper gjør at man kan bruke mindre elektrisitet, enn om man benyttet elektrisitet direkte til oppvarming. På ekstra kalde dager vil det likevel være behov for en ekstra varmekilde, dette kan for eksempel være en rentbrennende vedovn.

 

Når man er så heldig å ha et vannbårent varmesystem finnes det alltid lønsomme alternativer til oppvarming med strøm. Å sette inn en elektrokjel er en betydelig investering, samtidig som driftsutgiftene (strømregningen) kan bli store. Ved å investere litt mer i en varmepumpe som utnytter varmen i omgivelsene, eller biobrensel, blir de årlige energikostnadene lavere. Samtidig er fornybar elektrisitet en mangelvare som først og fremst bør brukes der det ikke er gode alternativer. 

Les mer om klimavennlig oppvarming og hvordan du kan bli energismart.

 

 

 

 

Fra når gjelder forbudet mot fossil olje til oppvarming?

 

I Klimaforliket på Stortinget ble det vedtatt i 2012 at det skal innføres forbud mot fyring med fossil olje i husholdninger og til grunnlast i øvrige bygg fra 1. januar 2020.

I juni 2017 kom den konkrete juridiske formuleringen av forbudet, i form av en forskrift.

 

Blir det forbudt å bruke fossil fyringsolje i alle bygninger?

 

I de aller fleste bygningstyper vil det blir forbudt å bruke fossil fyringsolje, men det er noen unntak:

Driftsbygninger i landbruket, hytter og varmeanlegg som er utenfor strømnettet, og bygninger som brukes til produksjonsformål.

 

Betyr forbudet mot oljefyr at jeg må fjerne oljefyren?

 

Forbudet mot oljefyren betyr at man ikke lengre kan bruke fossil olje til oppvarming. Det vil likevel være mulig å bruke oljefyren dersom man bygger den om til en pellets eller benytter bioolje.

 

 

Anbefaler dere å bruke bioolje?

 

Oljefri mener at bruk av bioolje til oppvarmingsformål ikke er en langsiktig løsning i stor skala. Eldre oljekjeler har lav energiutnyttelse slik at det vil lønne seg å skifte til nye løsninger som sparer brensel. Det kan likevel være fornuftig å bruke bioolje i spesielle tilfeller, særlig for å dekke topplastbehovet i større bygg, dvs. på de kaldeste timene, noen få dager i året, som et supplement til andre energikilder. Det bør da stilles følgende krav:

 

· Det må bare benyttes oljer som beviselig er avfallsprodukter

· Det må ikke benytte oljer som kan brukes som drivstoff i motorer

· Olje må bare benyttes i nyere og effektive anlegg med virkningsgrad på over 80 prosent

 

Les mer om praktiske og miljømessige utfordringer her.

 

 

 

Hvorfor må jeg gjøre noe med den nedgravde oljetanken?

 

Nedgravde oljetanker utgjør en betydelig forurensningsrisiko. Det er du som eier oljetanken som er ansvarlig for å sikre at den ikke lekker.

Lekkasjer fra tankene kan føre til forurensing av jordsmonn på egen og andres eiendom, av vannressurser i form av vassdrag, grunnvann, drikkevann, og av vegetasjon, og kan være til skade planter, dyr og mennesker.

1 liter olje kan forurense 100 000 liter grunnvann ved lekkasje eller overfylling. Det er derfor viktig å kontrollere oljetanken jevnlig og å tømme og eventuelt fjerne den på en sikker måte for å unngå lekkasje. Les mer om kontroll av oljetanken her.

Oljetanker som ikke er i bruk skal i utgangspunktet fjernes. Se neste spørsmål.

 

 

Jeg bruker ikke lengre oljefyren, må jeg gjøre noe med oljetanken?

 

Oljetanker som er tatt ut av bruk vil fremdeles ha restolje. Derfor utgjør oljetanker en forurensingsrisiko selv om du ikke lenger bruker oljefyren. Derfor slås det i lovverket fast at hvis det oljefyrte oppvarmingssystemet fjernes, skal også oljetanken elimineres.

Tanker som tas ut av bruk, skal tømmes og graves opp. Tanker som ikke kan gjenbrukes uten å representere fare for lekkasje, skal destrueres. Kommunen kan i særlige tilfeller gi tillatelse til at tanker som permanent tas ut av bruk kan bli liggende, men likevel sikres for lekkasje. Les mer her.

 

 

 

Hvor mye koster det å bytte til en fornybar oppvarmingsløsning?

 

Ofte vil det koste en del å skifte ut oppvarmingssystemet, men man kan spare på det i form av lavere oppvarmingskostnader. Det er ikke noen fasit på akkurat hvor mye det koster, fordi det er avhengig av hva slags oppvarmingskilde (oljefyr, parafinkamin) du bytter fra og hvilken du bytter til (bergvarmepumpe, luft-luft, rentbrennende vedovn). Det er også avhengig av hvordan oljetanken din er plassert. En oljetank som står lett tilgjengelig rett ved veien vil være mye mindre kostbart å tømme og fjerne enn en oljetank som er gravd ned eller murt inne. Det kan være mulig å få dispensasjon for fjerning av oljetank dersom den er særlig vanskelig tilgjengelig.

 

Konkrete eksempler på kostnader og gevinster med å bli oljefri finner du her.

 

 

Hvor kan jeg få økonomisk støtte? Hvor mye støtte kan jeg få?

 

Det er mulig å få økonomisk støtte fra Enova og noen lokale kommuner. Det er også mulig å ta opp såkalte miljølån. Les mer om disse her.

Gjennom Enovatilskuddet gir Enova støtte til utfasing av fossil oljefyring med fornybar energi.

Støtteordningen til Enova skal gjøre at det kan lønne seg å bytte ut en lite miljøvennlig løsning med en miljøvennlig løsning. I og med at det er mye å spare på sikt ved å bytte oppvarmingsløsning utgjør Enovas støtteordningene kun en liten andel av investeringskostnadene. I noen tilfeller slik som luft-til-luft-varmepumpe er investeringen så liten, at det ikke finnes støtteordninger.

 

Enova har en egen svartjeneste der du kan få svar på alt du måtte lure på.

 

 

 

 

 

Ikke fått svar på ditt spørsmål? Kontakt oss gjerne for mer informasjon.

Samarbeidspartnere

Annonse

Annonser

Kontakt oss                  Oljefri er drevet av Naturvernforbundet med støtte fra:
Adresse:

Oljefri.no co/ Naturvernforbundet            

Mariboes gate 8, 0183 Oslo

E-post:

Telefon: 23 10 96 10 / 55 30 06 60

 

Sosiale media

Oljefri.no er også på Facebook og Twitter.

 

Om informasjonskapsler (cookies)

test CorePublish publiseringsverktøy