Søk

Meny

Du er her:

Fyll ut skjemaet og motta uforpliktende tilbud på fornybare oppvarmingsløsninger, rens og fjerning av oljetank og energirådgivning

Bli oljefri og spar energi!

* Opplysninger om boligen:
  •  
  •  
  •  
* :

Ta kontroll over energiforbruket

Kunnskap om hvor mye energi som brukes og hvordan energien blir brukt er helt sentral når det gjelder å prioritere, planlegge og gjennomføre energitiltak i boligen.

 

Vet du hvor mye energi du bruker?

Husholdninger har ulik livsstil, forskjellige interesser og også ulik bevissthet når det gjelder energi og forbruk. Dette gir store utslag i energiforbruket. Å få en oversikt over eget energiforbruk er det første skrittet for å bli energismart.

 

Har du oversikt over hvordan energi blir brukt i boligen din, er et også lettere å prioritere hvilke energismarte tiltak som bør gjennomføres, og hvilke tiltak som gir størst effekt.

 

Strømselskapene sitter med oversikt over hvor mye strøm som blir brukt, daglig, månedlig og årlig. På fakturaen finner du nyttig informasjon om hvor mye strøm du har brukt, og kan sammenligne forbruket med foregående år. Her blir ikke forbruket regulert i forhold til ute-temperatur, som har mye å si for oppvarmingsbehovet. Ønsker du å se forbruket justert etter utetemperatur kan du benytte gratistjenesten wattvett.no til å gjøre dette.

 

Oversikt over eget energiforbruk er det første skrittet. Mye handler om bevissthet. Opp til en tredjedel av energisparepotensialet i en bolig handler om hvordan boligen faktisk brukes. 

 

Så mye energi bruker gjennomsnittsboligen pr. år pr. kvadratmeter:

 

Klima

Sør-Norge kyst

Sør-Norge innland

Sør-Norge høyfjell

Midt-Norge kyst

Midt-Norge innland

Nord-Norge kyst

Finmark, Indre Troms

ENEBOLIG

             

Fra 1997

107

119

133

113

135

128

150

Fra1987

154

175

197

163

199

189

223

Eldre

184

211

242

196

244

231

275

REKKEHUS

             

Fra 1997

106

118

131

112

133

125

145

Fra 1987

153

173

194

162

196

185

218

Eldre

176

201

229

188

231

219

147

BLOKK

             

Fra 1997

113

123

133

117

135

129

147

Fra 1987

154

172

191

162

192

184

214

Eldre

164

185

208

174

210

200

233

Normtallene er beregnet ut fra at det bor 4 personer i eneboligen, 3 personer i rekkehusleiligheten og gjennomsnittlig 2,6 personer pr blokkleilighet.   Hver person antas å bruke 74 liter varmtvann pr dag, noe som krever omlag 3 kWh pr beboer pr dag. Kilde: SF Enova

 

 

Til sammenligning har en lavenergibolig et beregnet totalforbruk på under 100 kWh/m2 pr år, mens et passivhus er beregnet til å bruke maksimalt 15 kWh/m2 per år til oppvarming og vil ha et samlet energibehov på om lag 80 kWh/m2 i året.

 

Hvor mye bruker du?

 

For energismarte husholdninger kan et energibehov på 100 kWh per kvadratmeter per år være et ambisiøst mål å strekke seg etter! Har du et hus på 150 kvadratmeter vil det årlige energiforbruket da ligge på 15 000 kWh i året.

 

 

Legg en slagplan

Når du skal vurdere boligens energisparepotensial er greit å tenke seg at det er delt inn i tre like store deler. Den ene delen er helt kostnadsfrie tiltak, den andre delen er tiltak som har lav kostnadsramme, mens den tredje er omfattende tiltak som krever betydelige investeringer.

 

Her kommer en smørbrødliste over energismarte tiltak:

 

Kostnadsfrie tiltak

Tiltak som koster lite

Tiltak som krever investeringer
De enkle og banale energitiltakene som handler om å være bevisst. De har ikke stor effekt hver for seg, men samlet utgjør de en betydelig del av det totale energisparepotensialet. Enkle service- og vedlikeholdstiltak, eller  investeringer i rimelige og enkle tekniske installasjoner gi reduksjoner i energiforbruket. Omfattende rehabiliteringstiltak, som krever betydelige investeringer og planlegging. Skal du bli energismart må du også gjennomføre denne typen tiltak.
  • Senke innetemperaturen til 21 grader.
  • Dele boligen inn i kalde og varme soner.
  • Redusere varmetapet fra vinduene ved å trekke for gardiner og persienner kveld og natt.
  • Senke temperaturen på varmtvannsberederen.
  • Korte ned på dusjing og bruk av badekar.
  • Bruke elektriske apparater mer effektivt.
  • Slå av lys og apparater som ikke er i bruk.

 

Skal du bli energismart må du gjennomføre tiltak som virkelig monner, og du må gjøre investeringer, men du trenger ikke gjennomføre alle tiltakene på listen.

 

Når du har kontroll over energiforbruket i boligen og husholdningens adferd, vet du også hva dere bruker mest energi til, og du kan gjøre rasjonelle prioriteringer av hvilke tiltak som vil gi størst effekt.  For noen familier vil for eksempel omfattende energistyringssystemer være en unødvendig investering, mens dette vil ha mye å si for energiforbruket i andre familier.

 

Alle boliger har behov for vedlikehold, og en systematisk og helhetlig tilnærming er alltid en fordel. Våg å legge en langsiktig vedlikeholdsplan, gjerne med energimål, og la energismarte oppgraderinger av boligen inngå i planen.

 

Viktige spørsmål vil være:

Hvordan bør denne boligen være om fem, ti og om tjue år?

Hvor mye energi skal husholdningen vår bruke?

Hva skal til for å oppnå dette?

Hvordan bør jeg prioritere tiltakene?

Hvilke tiltak må gjøres på kort sikt?

Hva må gjøres på lengre sikt?

 

Når du vet at du uansett må gjøre oppgraderinger, bør du samtidig velge de løsningene og produktene på markedet som er energismarte, de løsningene som gir deg det laveste energiforbruket over tid. Ofte vil det være tiår til neste gang du har muligheten igjen.

 

 

Kan du styre energiforbruket bedre?

Å være energismart handler om å bruke energi så smart og effektivt som mulig. Enorme mengder energi brukes til ingen nytte, på steder der vi ikke oppholder oss og til ting og tjenester som vi ikke benytter. Et stereoanlegg vil f.eks i løpet av levetiden ofte ha brukt mer energi på å være i stand by modus, enn i faktisk bruk. Det er å kaste penger og dyrebar elektrisk energi ut av vinduet.

 

Begynn å se på hvordan dere kan styre energiforbruket bedre. Ofte kan helt enkle grep og løsninger være tilstrekkelig. Et wattmeter på veggen i gangen viser hvor mye strøm som brukes når du forlater huset og går på jobb. Enkle brytere, termostater og timere gjør det lettere å skru av apparater når de ikke lenger er i bruk.

 

Samarbeidspartnere

Annonse

Annonser

Kontakt oss                  Oljefri er drevet av Naturvernforbundet med støtte fra:
Adresse:

Oljefri.no co/ Naturvernforbundet            

Mariboes gate 8, 0183 Oslo

E-post:

Telefon: 23 10 96 10 / 55 30 06 60

 

Sosiale media

Oljefri.no er også på Facebook og Twitter.

 

Om informasjonskapsler (cookies)

test CorePublish publiseringsverktøy