Søk

Du er her:

Fyll ut skjemaet og motta uforpliktende tilbud om energisjekk og klimavennlig oppvarming.

Bli oljefri!

 •  
 •  
 •  
Sekretær Trine Holter og styreleder Sven-Robby Syvertsen Dierkes i Lønnealleen BRL på Tveita er strålende fornøyd med overgangen til pellets. (Foto: Terje Heiestad, Millimeter Press)

Sekretær Trine Holter og styreleder Sven-Robby Syvertsen Dierkes i Lønnealleen BRL på Tveita er strålende fornøyd med overgangen til pellets. (Foto: Terje Heiestad, Millimeter Press).

Borettslag kan også bli energismarte

Har borettslaget ditt oljefyr? Bruker du mye strøm til oppvarming? Slik kan du få borettslaget med på å spare energi og penger.

 

Bor du i et borettslag med høye strømutgifter? Har dere kanskje oljefyringsanlegg med høye klimagassutslipp? Nå er mulighetene gode for å få fremtidens bygg med reduserte energikostnader, lav påvirkning på miljø og klima, økt attraktivitet i markedet og økt komfort.

 

På 1960- og 70-tallet var det en storstilt utbygging i regi av boligbyggelagene. Etterspørselen etter boliger var stor, og kvantitet var viktigere enn kvalitet. Hittil har oppgraderinger vanligvis betydd oppussing av fasade, utskifting av vinduer og annen overflatebehandling. Mange av disse byggene trenger nå en mer omfattende oppgradering. Kanskje er tiden inne for å tenke litt større? Ved å øke ambisjonene er det lettere å få økonomisk støtte.

 

Myndighetene har som mål at alle nybygg og all rehabilitering skal ha passivhusnivå i 2020. Et passivhus er et bygg nesten uten behov for tilført energi til oppvarming. Foreløpig finnes det få passivhus-eksempler i Norge. Det er derfor stort behov for forbildeprosjekter, og myndighetene er villige til å gi god økonomisk drahjelp til de som vil gå foran med et godt eksempel. Ekstra investeringer i dag kan dessuten gi store reduksjoner i fremtidige driftsutgifter og fyringskostnader.

 

Husbanken kan gi kompetansetilskudd til bærekraftig bolig- og byggkvalitet. Dette tilskuddet skal medvirke til kunnskapsutvikling og formidling av informasjon om energibruk og miljø- og klimavennlige løsninger i bygg. Utbyggere som ønsker å søke midler til forbildeprosjekter skal fortrinnsvis ha etablert et samarbeid med kommunene der prosjektet skal realiseres. 

 

 

Passivhusstandard og redusert husleie


Beboerne i Myhrerenga borettslag på Skedsmo i Akershus skiftet fra oljefyr til varmepumpe og solfangere. De er svært fornøyde med inneklima og temperatur, også gjennom den første vinteren. Samtidig som borettslaget ble oljefritt, ble blokkene også som landets første rehabilitert til passivhusstandard. Behovet for tilført energi ble redusert med hele 72 prosent. Nå trenger de ikke oppvarming før utetemperaturen når ti kuldegrader. Prosjektet fikk 6,4 millioner kroner i støtte fra Enova. Dersom borettslaget hadde valgt en tradisjonell rehabilitering, ville det gitt beboerne høyere husleie enn de fikk da de hevet ambisjonsnivået til passivhusstandard.

 

Les mer om Myhrerenga borettslag hos NBBL

 

 

ImageHalverte energiforbruket


Barkaleitet borettslag i Åsane i Bergen bygget på en ekstra etasje og fikk derfor råd til en omfattende oppgradering. – Om du lakkerer en gammel bil, er den fortsatt gammel. Slik er det med borettslaget også. Men fordi vi gjorde en teknisk oppgradering i tillegg til ansiktsløftingen, føler vi at blokkene er som nye, sier styreleder Jarl Høva.

 

Les mer om Barkaleitet borettslag

 

 

ImageSparer 450 tonn CO2 i året

Lønnealleen borettslag i Oslo kastet ut oljefyren til fordel for pelletsfyring. Nå sparer de klimaet for 450 tonn CO2 årlig. Alle leilighetene har også fått egne forbruksmålere. – De individuelle energimålerne fungerte som en øyeåpner for mange. Plutselig så de hvor mye energi de brukte, spesielt på å lufte mens radiatorene sto på for fullt, sier nestleder Karsten Tømmerbakk.

 

Her kan du se Klimaløftets film om borettslaget

 

Les mer om Lønnealleen borettslag

 

 

Inspirert? Slik kommer dere i gang:

 1. Fyll ut skjemaet til venstre og kom i kontakt med seriøse tilbydere av tjenester tilpasset deres bygg. Be dem lage et forslag. Kanskje kan de komme på en generalforsamling og informere beboerne om mulighetene deres?
   
 2. Sett ned en arbeidsgruppe som synes dette er interessante tema. Sett av litt tid til å formulere målsettinger. Hvordan vil dere ha det i borettslaget i fremtiden? Ikke vær redd for å ha høye ambisjoner.
   
 3. Dra på befaring til andre som har gjennomført tiltak og bli inspirert. Send gjerne en e-post til for å bli satt i kontakt med andre borettslag.
   
 4. Involver beboerne tidlig i prosessen, og hold dem informert underveis. Dette er viktig for å få flertall på generalforsamlingen. Vedtak krever 2/3 flertall. Les flere tips om hvordan dere går frem for å få flertall på generalforsamlingen
   
 5. Undersøk mulighetene for økonomisk støtte. Bor dere i et lite borettslag? Kontakt boligbyggelaget og undersøk muligheten for å gå sammen med andre boettslag for å oppnå Enovas minstekrav for å få økonomisk støtte. Les mer om støtteordninger
   
 6. Lag et forprosjekt.

 

Brosjyrer

ImageSintef Byggforsk, NBBL, BOB og Sørlandet Boligbyggelag har laget brosjyren ”Få oppslutning om oppgradering!” Brosjyren er en veileder for styremedlemmer i borettslag og sameier som ønsker å gjennomføre omfattende energieffektiviserende tiltak. Den fokuserer først og fremst på hvordan styret kan få oppslutning om et oppgraderingsprosjekt. Last ned brosjyren

Det er mulig å få tilsendt et trykket eksemplar ved henvendelse til NBBL:  eller tlf.: 22 40 38 54.

 

 

 

ImageSintef Byggforsk og NTNU Samfunnsforskning har to forskningsprosjekter som handler om oppgradering av boligblokker, REBO og BESLUTT. Dette heftet er skrevet for NBBL og Husbankens møteserie hos boligbyggelagene om energieffektivisering av boligblokker vinteren/våren 2011, for å vise de mest sentrale resultatene så langt. I dette heftet er det tatt med en del detaljer om økonomi i oppgraderingsprosjektene som presenteres, fordi det har vært etterspurt av boligbyggelagene. Last ned brosjyren

Støttespillere:

Annonse:

Kontakt oss                  Oljefri er drevet av Naturvernforbundet med støtte fra:
Adresse:

Oljefri.no co/ Naturvernforbundet            

Mariboes gate 8, 0183 Oslo

E-post:

Telefon: 23 10 96 10 / 55 30 06 60

 

Sosiale media

Oljefri.no er også på Facebook og Twitter.

 

Om informasjonskapsler (cookies)

test CorePublish publiseringsverktøy