Søk

Du er her:

Fyll ut skjemaet og motta uforpliktende tilbud om energisjekk og klimavennlig oppvarming.

Bli oljefri!

 •  
 •  
 •  
Oljetanken har hull fra utvendig tæring. Den eneste grunnen til at hullet ikke har forårsaket lekkasje, er at den har ligget i leirjord som har holdt oljen inne i tanken.

Oljetanken har hull fra utvendig tæring. Den eneste grunnen til at hullet ikke har forårsaket lekkasje, er at den har ligget i leirjord som har holdt oljen inne i tanken.

Fjern oljetanken

Gamle oljetanker representerer en betydelig forurensningsrisiko. Du risikerer å bli erstatningsansvarlig dersom du eier en gammel oljetank som begynner å lekke.

En olje- eller parafintank har begrenset levetid, og de fleste ståltanker må skiftes etter maks 30 år.

 

Lekkasjer fra gjennomrustede oljetanker forurenser både bygg, jordsmonn og grunnvann.

 

De fleste forsikringsselskaper dekker skader på bygg som følge av at en oljetank springer lekk, men lekker oljen eller parafinen fra din gamle tank ut og skader et nabobygg, kan du få deg en ubehagelig overraskelse.

 

Er tanken eldre enn 20 til 30 år får du ofte avkorting i forsikringen. Det betyr at den beregnede erstatningen reduseres fordi den forsikrede gjennom grov uaktsomhet selv er skyld i skaden.

 

Det er vanlig at erstatningen reduseres med fem prosent i året. Skader fra tanker som er eldre enn 50 år vil altså ved avkorting fra 30 års alder ikke dekkes av forsikringsselskapet. Dette vil også gjelde for skader påført andremann.

 

Få forsikringer dekker skader utendørs. Utlegget for å fjerne tanken og destruere forurenset masse på forskriftsmessig vis må dere trolig dekke selv, uansett hvor gammel tanken er.

 

Har dere en eldre oljetank og er usikker på om dere er godt forsikret? Undersøk hvordan forsikringsselskapets forsikringsbetingelser er når det gjelder lekkasje og skade fra oljetank.

 

Sentrale spørsmål vil være:

 • Dekker forsikringen skade både utendørs og innendørs?
 • Dekker forsikringen skade på andremanns eiendom?
 • Avkortes erstatningssummen på skader forårsaket av eldre oljetanker?
 • Fra hvilken tankalder begynner avkortingen?
 • Hvor stor er den årlige prosentvise avkortingen?

 

 • Du er ansvarlig

  Som huseier er det du som er ansvarlig ved en oljelekkasje. For å sikre deg mot avkorting i forsikring er det viktig å ha kjennskap til hvordan regelverket sier at man bør behandle oljetanken, og hvilke forskrifter gjelder i forbindelse med kontroll og fjerning.

Støttespillere:

Annonse:

Kontakt oss                  Oljefri er drevet av Naturvernforbundet med støtte fra:
Adresse:

Oljefri.no co/ Naturvernforbundet            

Mariboes gate 8, 0183 Oslo

E-post:

Telefon: 23 10 96 10 / 55 30 06 60

 

Sosiale media

Oljefri.no er også på Facebook og Twitter.

 

Om informasjonskapsler (cookies)

test CorePublish publiseringsverktøy