Søk

Fyll ut skjemaet og motta uforpliktende tilbud om energisjekk og klimavennlig oppvarming.

Bli oljefri!

  •  
  •  
  •  

Fjernvarme

Image

 

Befinner bygget seg i nærheten av en fjernvarmetrasé, er det et naturlig valg å koble seg til fjernvarmenettet. 

 

 

Et fjernvarmeanlegg er et varmeannlegg som forsyner flere bygg - gjerne en hel eller flere bydeler - med energi til varmt tappevann og oppvarming. Anlegget benytter alt fra spillvarme, avfallsforbrenning, varmepumper og bioenergi til gass.

 

Fjernvarmeanlegg er store anlegg, og de kan derfor påkostes mer avansert rensing enn sentral- og nærvarmeanlegg. Det er også enklere å få til en konvertering fra fossilt til fornybart på noen få store varmeanlegg, enn på mange små punktoppvarmingsanlegg. For at fjernvarme skal kalles miljøvennlig, er det imidlertid viktig at bruken av olje og gass fases ut så raskt som mulig.

 

I fjernvarmeanlegget varmes det opp vann som distrubueres til næringsbygg, offentlige bygg og boliger gjennom isolerte rør lagt i grøfter. Det går to parallelle rør frem til bygningene, ett rør for varmt vann (tur), og ett rør for avkjølt vann (retur). Det avkjølte vannet fraktes tilbake til fjernvarmeanlegget der det varmes opp igjen. Det varme vannet kan være opp til 120 grader.

 

Varmevekslere hos kundene overfører energien fra fjernvarmevannet til kundenes varmeanlegg. Kundene har et vannbasert oppvarmingssystem med radiatorer, gulvvarme eller ventilasjonsanlegg med vannbasert varmebatteri. Kundene styrer varmen med termostater og forbruket registeres med energimålere.

I 2007 var produksjonen av fjernvarme 3,4 TWh, og 65 prosent kom fra energigjenvinning. Produksjonen er nær tredoblet de siste 14 årene. Norske myndigheter har lagt opp til økende utbygging av fjernvarme i Norge. Regjeringens mål er er 14 TWh bioenergi og tilbud om fjernvarme til samtlige byer i landet innen 2020.

 

Kilde:

Norsk Fjernvarme

Kontakt oss                  Oljefri er drevet av Naturvernforbundet med støtte fra:
Adresse:

Oljefri.no co/ Naturvernforbundet            

Mariboes gate 8, 0183 Oslo

E-post:

Telefon: 23 10 96 10 / 55 30 06 60

 

Sosiale media

Oljefri.no er også på Facebook og Twitter.

 

Om informasjonskapsler (cookies)

test CorePublish publiseringsverktøy