Søk

Fyll ut skjemaet og motta uforpliktende tilbud om energisjekk og klimavennlig oppvarming.

Bli oljefri!

  •  
  •  
  •  

Grunnlån fra Husbanken

Dere kan få gunstige lån fra Husbanken til utbedringer som gir lavere og mer miljøvennlig energiforbruk.

Husbanken kan gi grunnlån til utbedring og rehabilitering som gir boliger økte kvaliteter knyttet til miljø og universell utforming.

 

Ved utbedring kan grunnlånet utgjøre inntil 100 prosent av de utbedringskostnadene Husbanken godkjenner.

 

Boligene må oppfylle ett av de følgende tre kriteriene:

  • Energitiltak i samsvar med Husban­kens skjerpede tiltaksmodell. Tiltaksmodellen angir løsninger på yt­tertak, yttervegger, gulv mot grunn og vinduer i form av maksimale varme­tapstall. Varmetapstallene som tilsvarer bestemte isola­sjonstykkelser på bygget og kvaliteter på vinduer etc. Se veileder til Husban­kens grunnlån HB 7.B.14.
  • VarmetapstalI (omfordeling). En kan velge andre løsninger enn det som inngår i den skjerpede tiltaks­modellen. Da må en regne omfordeling av varmetapstall. Kravet er at varme­tapstallet for bygget totalt ikke blir høyere enn om en beregnet bygget etter skjerpet tiltaksmodell.
  • Norsk Standard for Lavenergihus klasse 1. Prosjekter som tilfredsstiller energiytelse i samsvar med lavenergihus klasse 1 etter «NS 3700: Kriterier for passivhus og lavenergihus – Boligbygninger» oppfyller Husbankens energikriterier. I lavenergiboliger settes det blant annet krav til at oppvarmingssystemet i vesentlig grad kan benytte andre energikilder enn elektrisitet og fossile brensler.

 

Husbanken har også krav til universell utforming. Les mer om dette i veileder til Husban­kens grunnlån HB 7.B.14.

 

Husbanken skal fremme bygging og kjøp av mindre og nøkterne boliger. Husbanken gir derfor ikke grunnlån til boliger der de høye kostnadene skyldes stort areal og kostbar innredning eller eksklusive materialer.

 

Lurer du på hva et lån vil koste i måneden? Prøv Husbankens lånekalkulator

 

 

Støttespillere:

Annonse:

Kontakt oss                  Oljefri er drevet av Naturvernforbundet med støtte fra:
Adresse:

Oljefri.no co/ Naturvernforbundet            

Mariboes gate 8, 0183 Oslo

E-post:

Telefon: 23 10 96 10 / 55 30 06 60

 

Sosiale media

Oljefri.no er også på Facebook og Twitter.

 

Om informasjonskapsler (cookies)

test CorePublish publiseringsverktøy