Søk

Du er her:

Fyll ut skjemaet og motta uforpliktende tilbud om energisjekk og klimavennlig oppvarming.

Bli oljefri!

  •  
  •  
  •  

Hvorfor bli oljefri og energieffektiv?

Noen av de enkleste klimatiltakene er å erstatte oljefyr og direkte bruk av elektrisitet til oppvarming og spare energi.

Bruk av fossil olje og gass bidrar til alvorlige klimaendringer. Alle leddene i prosessen fra energikilde til energiproduksjon og energiforbruk krever dessuten store naturinngrep. Noen energiformer krever større inngrep, og har mer alvorlige konsekvenser enn andre.

 

Les mer om klimaendringene

 

I Norge har vi god tilgang på fornybar vannkraft. Dersom nordmenn reduserer energibehovet sitt, kan vannkraften brukes til elektrifisering av personbiltrafikken og erstatte mer forurensende kraftproduksjon.

Les mer om ren energi

 

Byggsektoren er ansvarlig for 40 prosent av energiforbruket i Norge. I dag forventes det at eiere av større bygg og bedrifter tar hensyn til miljø og klima. For å opprettholde et godt omdømme er det viktig å velge løsninger som gir lavt energiforbruk og CO2-utslipp.

 

En av de enkleste måtene å redusere påvirkningen på klima og miljø, er å velge bort fossilt brensel og direkte bruk av strøm til oppvarming. Det finnes gode alternativer til den tradisjonelle kombinasjonen mellom el- og oljekjel. Alternativene er både mer effektive og bedre for klimaet. Samtidig kan man spare mye på energieffektivisering i større bygg.

Les mer om energieffektivisering

 

Det kan også være økonomisk smart å velge fornybar energi og å redusere energiforbruket. Prisene på både fyringsolje og strøm er ustabile, og de ligger an til å stige.

 

Les mer om økonomi

 

Klimaprosjektet oljefri.no er en invitasjon til å delta i dugnaden for å redusere klimagassutslipp og energiforbruk i bygg. Naturvernforbundet har samlet uavhengig informasjon om klimavennlige løsninger og energieffektivsering i bygg.

 

Om oljefri.no er igangsatt i deres kommune, er det også mulig å få tilsendt uforpliktende tilbud på klimavennlige oppvarmingsløsninger, energisjekk av boligen og fjerning av oljetanken. Alle tilbyderne oppfyller en del kriterier fastsatt av Naturvernforbundet.

Støttespillere:

Annonse:

Kontakt oss                  Oljefri er drevet av Naturvernforbundet med støtte fra:
Adresse:

Oljefri.no co/ Naturvernforbundet            

Mariboes gate 8, 0183 Oslo

E-post:

Telefon: 23 10 96 10 / 55 30 06 60

 

Sosiale media

Oljefri.no er også på Facebook og Twitter.

 

Om informasjonskapsler (cookies)

test CorePublish publiseringsverktøy