Søk

Du er her:

Fyll ut skjemaet og motta uforpliktende tilbud om energisjekk og klimavennlig oppvarming.

Bli oljefri!

  •  
  •  
  •  

Klimavennlige oppvarmingsløsninger

Det finnes gode alternativer til den tradisjonelle kombinasjonen mellom el- og oljekjel.

Bruk av olje og direkte bruk av elektrisitet til oppvarming av bygg er ikke fremtidsrettet. Alternativene er både mer effektive og bedre for klimaet.

 

Fjernvarme

For bygg som befinner seg i nærheten av etablert eller planlagt fjernvarmetrasé bør man vurdere tilkopling til fjernvarmenettet.

 

Les mer

 

Nærvarme

For større bygg som befinner seg utenfor eksisterende og planlagte fjernvarmetraseer kan det være et godt alternativ å etablere mindre varmesentraler knyttet til et nærvarmenett. Dette er spesielt aktuelt om det finnes flere bygg med vannbåren varme i området.

 

 

Sentralvarme

Dersom bygget befinner seg utenfor fjernvarmetraseen, og det ikke er akutelt å etablere nærvarmenett, etableres den nye oppvarmingsløsningen i den eksisterende bygningsmassen. 

 

Les mer

 

Både sentral- og nærvarmesentraler kan benytte seg av ulike varmekilder:

  • Bioenergi omfatter blant annet ved, pellets, skogsflis, hogstavfall, halm, torv og avfall fra treforedlingsindustri. 
  • Varmepumper henter lagret solvarme fra luft, berg, sjø eller jord utenfor bygningen, og distribuerer denne varmen til boligen.
  • Solfangere omdanner energiinnstråling fra solen til ren varmeenergi.

Støttespillere:

Annonse:

Kontakt oss                  Oljefri er drevet av Naturvernforbundet med støtte fra:
Adresse:

Oljefri.no co/ Naturvernforbundet            

Mariboes gate 8, 0183 Oslo

E-post:

Telefon: 23 10 96 10 / 55 30 06 60

 

Sosiale media

Oljefri.no er også på Facebook og Twitter.

 

Om informasjonskapsler (cookies)

test CorePublish publiseringsverktøy