Søk

Du er her:

Fyll ut skjemaet og motta uforpliktende tilbud om energisjekk og klimavennlig oppvarming.

Bli oljefri!

  •  
  •  
  •  
Spar penger ved å bli oljefri og energieffektiv.

Spar penger ved å bli oljefri og energieffektiv. Foto: Yngve Ask/Innovasjon Norge

Energipriser

Det kan være god økonomi i å bytte oljefyren eller oljekaminen med et mer klimavennlig alternativ.

 

Prisene på fyringsolje og parafin har vært svært ustabile de siste årene.

 

Mange gamle anlegg er dessuten ineffektive. Derfor kan det være lønnsomt å investere i alternative oppvarmingskilder.

 

 

Fyringsolje

Prisen på fyringsolje er rundt 9,50 kroner per liter, og for hver liter kan du i teorien få et varmeutbytte på 10,1 kWh. Dermed vil hver kilowattime til oppvarming koste 94 øre per kWh.

 

Oppdaterte listepriser på fyringsolje finner du på Statoils nettsider.

 

Virkningsgraden til oljefyringsanlegget vil være slik at ikke all energien i oljen blir utnyttet til varme, og energikostnadene blir høyere. I eldre anlegg går en god del av brenselets varme tapt enten i forbrenningen eller fordi kjelen er ineffektiv. Et eldre anlegg kan ha en virkningsgrad på rundt 70 prosent. Den reelle prisen per kWh vil da være 134 øre.

 

 

Fyringsparafin

Tilsvarende beregning som for fyringsolje gjelder også for fyringsparafin. Prisen på parafin er rundt 10 kroner per liter (Statoil, juni 2010), som ved full utnytting av varmen ville tilsvart 104 øre per kilowattime med en brennverdi på 9,58 kWh per liter. Med virkningsgrad på 70 prosent er prisen 149 øre per kWh.

 

 

Pellets

Prisen og tilgangen på pellets varierer i henhold til hvor du befinner deg i landet, og hvor mye du kjøper. Rimeligst får du det ved å bestille store kvanta og få det levert i bulkbil. Pellets kan kjøpes i storsekk opp til 1000 kg og i småsekker på rundt 16 kg. Felleskjøpet selger pellets til 2900 kr for ett tonn i storsekk, eller 2,90 kr per kilo [Felleskjøpet, april 2010].

 

Pellets har en lavere brennverdi enn olje. For hvert kilo pellets du forbrenner kan du få et varmeutbytte på 4,67 kWh. Dette gir en energipris på rundt 62 øre per kilowattime. Siden ikke all energien kan utnyttes i en pelletskamin eller pelletskjel blir prisen noe høyere. Med en virkningsgrad på 80 prosent får du en reell energipris på 78 øre per kWh.

 

 

Elektrisitet

Prisene på elektrisitet varierer mye i forhold til hvor du bor og hvilken type kontrakt du har. Oppdaterte kraftpriser finner du på konkurransetilsynets nettsider.

 

Gjennomsnittlig strømpris i 2009 var 35,2 øre per kWh, og regnes nettleiens energiledd og forbruksavgiften med får du en reell strømpris på vel 86 øre per kWh. Dette er imidlertid et gjennomsnitt over året – husk at strømprisen som regel er høyest når man har behov for å bruke mest.

 

 

Varmepumpe

Varmepumper gir deg gjerne mellom to og fire ganger så mye varme tilbake som strømmen du tilfører, avhengig av type varmepumpe.

 

Varmefaktoren oppgis i COP. En varmepumpe med en COP på 3,5 vil gi deg 3,5 kWh med varme for hver kWh strøm du bruker på å drive den. Med en strømpris på 86 øre per kWh vil den reelle prisen på varmen ved en COP på 3,5 være rundt 25 øre per kWh. COP vil synke når utetemperaturen synker.

 


 

 

Økonomisk støtte

Dersom du vurderer å bli oljefri, kan det lønne seg å undersøke om du kan få økonomisk støtte. Les mer

Støttespillere:

Annonse:

Kontakt oss                  Oljefri er drevet av Naturvernforbundet med støtte fra:
Adresse:

Oljefri.no co/ Naturvernforbundet            

Mariboes gate 8, 0183 Oslo

E-post:

Telefon: 23 10 96 10 / 55 30 06 60

 

Sosiale media

Oljefri.no er også på Facebook og Twitter.

 

Om informasjonskapsler (cookies)

test CorePublish publiseringsverktøy