Søk

Du er her:

Fyll ut skjemaet og motta uforpliktende tilbud om energisjekk og klimavennlig oppvarming.

Bli oljefri!

  •  
  •  
  •  

Om Oljefri

Oljefri er et prosjekt som gjør det enklere og tryggere for bolig- og byggeiere å erstatte oljefyrte anlegg og ildsteder med fornybare oppvarmingsløsninger.

På oljefri.no har Naturvernforbundet samlet uavhengig informasjon om klimavennlige energiløsninger for boliger og bygg. Gjennom samarbeid med fagmiljøer og bransjeorganisasjoer holder Naturvernforbundet seg oppdatert på den nyeste kunnskapen om energieffektive varmeløsninger i bygg.

 

I stadig flere kommuner i landet kan bolig- og byggeiere hente inn tilbud på fornybare oppvarmingsløsninger, rens og fjerning av oljetank og energirådgivningstjenester fra Oljefris tilbydere alle har blitt kvalitetssikret av prosjektet. Ved å fylle ut skjemaet på nettsidene kan de som ønsker det raskt få kontakt med relevante tilbydere i sitt nærområde. Dette gjør veien fra kunnskap til handling kortere.

 

Alle tilbyderne i oljefri.no har vært gjennom en grundig godkjenningsprosess. Naturvernforbundet har undersøkt at firmaene har god økonomi, at de har gode referanser fra tidligere utførte jobber, at de benytter produkter tilpasset norske forhold og at de har kunnskap om produktene de installerer.

 

 

For å gi innbyggere på ulike steder i landet et godt tilbud, er oljefri.no avhengig av lokal støtte. Støtten fra kommuner og fylkeskommuner brukes til kartlegging, drift og synliggjøring av prosjektet. For å få resultater av klimatiltaket må oljefri.no være synlig i lokalsamfunnet med informasjon om klimatiltak i bolig og større bygg.

 

Oljefri.no drives av Naturvernforbundet med støtte fra Asker kommune, Askøy kommune, Bergen kommune, Enova,  Lindås kommune, Radøy kommune, Rogaland fylkeskommune, Stavanger kommune, Sandnes kommune, Time kommune, Klepp Kommune, Hå kommune, Randaberg kommune, Røyken kommune, Lier kommune, Arendal kommune, Trondheim kommune og hjelp fra mange dyktige tilbydere.

 

Les mer om våre partnere.

 

 

Bakgrunn

Naturvernforbundet ville få fortgang i gjennomføringen av de enkleste klimagasskuttene på områder der det finnes fullgode klimavennlige alternativer. Bergen kommune og BKK ble inviterte til å delta i et prosjekt for fjerning av oljefyrer, og oljefri.no ble utviklet. Samarbeidet ble presentert på Bergen Næringsråds årskonferanse 16. november 2007. For å bygge videre på BKKs tekniske kompetanse begynte Gunnar Hernborg i BKK arbeidet med å framskaffe informasjon om kostnader, tekniske muligheter og barrierer for overgang fra oljekjel til klimavennlige oppvarmingsløsninger.

 

Naturvernforbundet ansatte i februar 2008 Silje Østerbø som prosjektleder. Hun satte seg grundig inn i det som fantes av klimavennlige oppvarmingsløsninger, og samlet både teknisk og økonomisk informasjon. Østerbø kontaktet og evaluerte aktuelle bedrifter i Bergen. Hun holdt tett kontakt med referansegruppen (Bergen kommune, BKK og Naturvernforbundet). Pilotprosjektets nettsider ble utviklet av designer og programmerer Tommy Lokøy og lansert 12. september 2008.

 

 

Videreføring

Behovet for å redusere energiforbruk og oljeforbruk er stort i hele Norge. I 2007 utgjorde klimagassutslipp fra oljefyring fem prosent av de nasjonale klimagassutslippene. Derfor har Norges Naturvernforbund i samarbeid med Oslo kommune og Akershus fylkeskommune, Miljøverndepartementet og KLIF gitt støtte til en nasjonal plattform for oljefri.no. 10. oktober 2010 blir oljefri.no tilgjengelig for Oslo kommune. I Oslo utgjør utslipp fra oljefyring 30 prosent av klimagassutslippene. Utviklingen av de nye nettsidene er ledet av teknisk rådgiver Erik Natvig og designet av Tommy Lokøy, mens tilbydersøket er utviklet av Tarjei Huse hos Scanmine. Anders Haug Larsen og Nils Tore Skogland har vært rådgivere for prosjektet.

 

Laila Borge og Stina Ellevseth Oseland jobbet med oljefri i 2010. Silje Østerbø kom tilbake som prosjektansvarlig for Oljefri.no i 2011. I 2011 forstatte prosessen med å utvide prosjektet, og Oljefri.no har i løpet av 2011 og 12 fått en nasjonal koordinator, Johanne Sæther Houge, en markedskoordinator, Peter Heimstad, og flere lokalt prosjektansvarlige, Laila Borge, Hallgeir Frøseth Opdal og Marte Rostvåg Ulltveit-Moe.

Som med alt annet arbeid i Naturvernforbundet, kommer omfanget av oljefri.no an på om frivillige engasjerer seg. Det krever ingen forkunnskaper å bli med som frivillig i Naturvernforbundet.

 

Les mer om hvordan du kan engasjere deg

 

For å kunne gjennomføre arbeidet med å redusere energiforbruk og klimagassutslipp fra oljefyr i hele Norge, er Naturvernforbundet avhengige av langsiktig økonomisk støtte og samarbeid med flere aktører. Om du har mulighet til å støtte oljefri.no, send din støtte til kontonummer 90130539377. Om du ønsker å komme med på listen over støttespillere, oppgi ditt navn/bedriftsnavn og oljefri.no i betalingsinformasjonsfeltet. Om du ønsker å være anonym, merk betalingen "anonym støtte".

 

 

Naturvernforbundet

Naturvernforbundet jobber for å beskytte naturen og spare miljøet basert på faglige råd og stort engasjement, med demokratisk struktur. Organisasjonen ble stiftet i 1914 og har over 18.500 medlemmer.

 

Naturvernforbundet har hovedkontoret i Oslo og fylkes- og lokallag over hele landet.

 

Gå til Naturvernforbundets hjemmesider

Støttespillere:

Annonse:

Kontakt oss                  Oljefri er drevet av Naturvernforbundet med støtte fra:
Adresse:

Oljefri.no co/ Naturvernforbundet            

Mariboes gate 8, 0183 Oslo

E-post:

Telefon: 23 10 96 10 / 55 30 06 60

 

Sosiale media

Oljefri.no er også på Facebook og Twitter.

 

Om informasjonskapsler (cookies)

test CorePublish publiseringsverktøy