Søk

Du er her:

Fyll ut skjemaet og motta uforpliktende tilbud om energisjekk og klimavennlig oppvarming.

Bli oljefri!

 •  
 •  
 •  

Foto: Laila Borge

Hvordan få flertall på generalforsamlingen

Store prosjekter er noe hele borettslaget eller sameiet skal ta stilling til. Derfor er det viktig at alle forstår de ulike alternativene og hva det vil bety for fellesutgiftene, for komforten og for miljøet.

 • Være åpne: Gå tidlig ut med informasjon til beboerne. Åpenhet er viktig i hele prosessen.
 • Små porsjoner: Del informasjonen opp i små porsjoner.
 • Alle må forstå: Bruk tid på å få alle beboerne til å skjønne hva de skal forholde seg til, at oppgraderingen er nødvendig og at det gjøres for deres skyld. Husk å forklare at det uansett må brukes penger på vedlikehold av boligen over tid. Vent med avstemning til dere er sikre på at beboerne forstår hva de skal stemme over.
 • Bruk alle kanaler: Bruk de kanalene som finnes for å informere beboerne skriftlig om mulighetene for å bli oljefri og energieffektiv. Lag et skriv med informasjon om fordeler og ulemper ved forskjellige løsninger. Bruk borettslagets nettsider, oppslagstavler og internavis til å holde beboerne oppdatert underveis i prosessen.
 • Bruk eksempler: Den skriftlige informasjonen bør være kortfattet, og språket må ikke være for teknisk. Del gjerne ut brosjyrer om suksesseksempler. Slike brosjyrer kan fås fra NBBL.
 • Informer muntlig: Arranger beboermøter når dere har ny informasjon å komme med. I større boligselskap er det en fordel å dele opp beboerne i grupper på slike møter. For å få til dialog er det best med grupper på maks 20 deltakere. På det første eller andre møtet kan det være en fordel å ha med representanter fra boligbyggelaget eller rådgiverselskapet som kan forklare om byggets tilstand og mulige tiltak. Få gjerne med noen fra et borettslag som har hatt suksess med en lignende oppgradering som den dere planlegger.
 • Bruk illustrasjoner: Presenter gode illustrasjoner fra involverte arkitekter, og før- og etterbilder fra andre boligselskap.
 • Termografering: Termografering, fotografier som viser hvor bygningen lekker varme, kan være utslagsgivende for å få igangsatt rehabilitering av fasader. Beboerne kan kjenne igjen områder for kuldebroer og trekk, og diffuse plager blir konkrete og håndterbare. Boligselskapet kan få tilskudd til termografering ved å bake det inn i en rapport om energieffektivisering på ”trinn 2” av Husbankens støtte til utredning for oppgraderingsprosjekter. Termografering kan bestilles gjennom bestillingsskjemaet til venstre.
 • Vær konkret: Fokuser på hva oppgraderingen vil bety for beboernes hverdag: Jevnere innetemperatur, bedre inneklima, lavere fyringskostnader.
 • Få innspill: Gå gjerne fra dør til dør og prat med beboerne på tomannshånd. Spør beboerne hvilke ønsker de har, og hvor høy økning i felleskostnadene de er villige til å godta. Om dere ikke har anledning til å gå fra dør til dør, kan dere lage et spørreskjema.
 • Forklar økonomien: Informer om økonomien i prosjektet, og vær konkret. Hva vil de ulike alternativene bety for felleskostnadene? Husk å trekke fra eventuell støtte fra kommunen, Enova eller Husbanken, og å fortelle at dette er noe myndighetene støtter fordi det er en ønsket utvikling. Informer gjerne om mulighetene for bostøtte fra Husbanken. Hvis økningen i fellesutgiftene blir svært høy, kan det skyldes at fellesutgiftene har vært for lave tidligere. Dette må forklares.
 • Informer om lønnsomheten: fyringsutgiftene vil synke. Salgsverdien på boligene vil øke fordi boligene vil være mer moderne. Energimerket vil bli bedre, noe som på sikt kan gi ytterligere økning i salgsverdien. I Nederland, som var ett av de første landene som innførte energimerke på boliger, har boliger med gode energimerker flere prosent høyere salgsverdi. Få gjerne ett eller to meglerfirma komme med informasjon om hva oppgraderingen kan bety for salgsverdien.
 • Sammenlign med alternativene: Sammenlign oppgraderingskostnadene med hva det vil koste å la være å gjøre noe over lengre tid, og hva tradisjonelt enklere vedlikehold vil koste.
 • Ekstraordinær generalforsamling: Etter at dere har hatt beboermøter og føler at beboerne har forstått saken, kan dere kalle inn til ekstraordinær generalforsamling. Det er lurt å ta dette om vinteren, når folk kjenner problemet med trekkfulle leiligheter. Det er en fordel å unngå å ta avstemmingen på en ordinær generalforsamling, da det ofte er mange andre saker på programmet.
 • Ha flere oppdraderingsforslag: På den ekstraordinære generalforsamlingen er det lurt å legge frem tre alternative oppgraderingsforslag med ulikt ambisjonsnivå, i tillegg til alternativet å gjøre ingenting. Det kan være lettest å få tilslutning til det midterste forslaget, og dette bør derfor være ambisiøst nok.
 • Ikke gi opp: Dersom saken blir nedstemt, bør dere undersøke muligheter for å få ned kostnadene, og ta nye beboermøter eller besøksrunder.

 

Boligbyggelagene har mye kompetanse. Bruk dem når dere skal i gang med en omfattende rehabilitering.

Les mer om hvordan "Få oppslutning" i SINTEF Byggforsks veileder fra 2015.

Støttespillere:

Annonse:

Kontakt oss                  Oljefri er drevet av Naturvernforbundet med støtte fra:
Adresse:

Oljefri.no co/ Naturvernforbundet            

Mariboes gate 8, 0183 Oslo

E-post:

Telefon: 23 10 96 10 / 55 30 06 60

 

Sosiale media

Oljefri.no er også på Facebook og Twitter.

 

Om informasjonskapsler (cookies)

test CorePublish publiseringsverktøy