Søk

Du er her:

Fyll ut skjemaet og motta uforpliktende tilbud om energisjekk og klimavennlig oppvarming.

Bli oljefri!

 •  
 •  
 •  

Nasjonale støtteprogrammer

Her finner du informasjon om nasjonal støtte til energifrigjøringstiltak og investering i fornybare oppvarmingssystemer.

Enovas støtteordninger

Enova skal drive fram en miljøvennlig omlegging av energibruk og energiproduksjon, samt bidra til utvikling av energi- og klimateknologi. Dette gjøres hovedsaklig gjennom økonomisk støtte og rådgivning.  Enova har en rekke støtteordninger for privat-, offentlig- og næringsvirksomhet. Vi har valgt ut noen støtteordninger som kan være relevante for større bygg. Les mer om Enova og andre støtteordninger på Enovas hjemmesider.

 

Støtte til eksisterende bygg

Enova gir støtte til større yrkesbygg og boligbygg. Les mer om støtte til næringsbygg her.

Ønsker borettslaget ditt å redusere energiforbruket og bli et enda bedre sted å leve og bo, kan dere også få støtte fra Enova. Eksempler på energibesparende tiltak:

 • Etterisolering
 • Utskifting av vinduer
 • Lysstyring og utskifting av armaturer til energieffektiv belysning

Les mer på Enovas hjemmesider.

 

Støtte til å installere varmesentral basert på fornybar energi

Enovas program for varmesentraler er ment å utvikle markedet for de mindre energisentralene. Sentraler som henter varme fra fast biobrensel, varmepumper, termisk solvarme og spillvarme, er typiske installasjoner Enova gjerne støtter. Les mer her.

 

Støtte til ny teknologi for fremtidens bygg

Enova tilbyr investeringsstøtte til innovative demonstrasjonsprosjekter i fullskala under reelle driftsforhold. Støtten gis til prosjekter bestående av konkrete, fysiske installasjoner. Teknologien som støttes skal ikke tidligere være introdusert i det norske markedet. Teknologi som tidligere kun er utprøvd i nedskalert størrelse er støtteberettiget. Les mer her.

 

Støtte til produksjon av biogass

Programmet er rettet mot virksomheter som ønsker å satse på industriell produksjon av biogass. Enova bidrar derfor med investeringsstøtte til bygging av anlegg for biogassproduksjon. Les mer her.

 

Søk støtte til etablering og distribusjon av miljøvennlig fjernvarme

Enova gir også mulighet til å søke støtte til etablering og distribusjon av miljøvennlige fjernvarme. Les mer her.

 

Husbanken

Tilskudd til tilstandsvurdering

En systematisk tilstandsvurdering er ofte avgjørende for å kunne ta de riktige beslutningene når man planlegger oppgradering og rehabilitering. Husbanken kan gi tilskudd til tilstandsvurdering og helhetlig planlegging ved bolig- og miljøfornyelse. Formålet med tilskuddsordningen er å bidra til bedre bomiljø og levekår.

 

Miljøtiltak, og særlig energireduserende tiltak, er blant tiltakene som skal vektlegges i en slik tilstandsvurdering. 

 

Tilskudd til tilstandsvurdering kan søkes av borettslag, boligsameier og lignende som omfatter minst 10 leiligheter.

 

Les mer her

 

 

Kompetansetilskudd til bærekraftig bolig- og byggkvalitet

Dette tilskuddet skal medvirke til:

 

 • Kunnskaps- og kompetanseutvikling, forsøksprosjekter og formidling av informasjon om energibruk og miljø- og klimavennlige løsninger i bygg, samt om universell uforming, tilgjengelighet og brukbarhet i bygg og uteområder.
 • Kunnskapsutvikling og formidling av informasjon om bærekraftig stedsutvikling/byggeskikk.

 

Utbyggere som ønsker å søke midler til forbildeprosjekter skal fortrinnsvis ha etablert et samarbeid med kommunene der prosjektet skal realiseres.

 

Les mer her

 

 

Innovasjon Norge

Innovasjon Norge ønsker en grønnere bygg- og anleggsektor og støtter:

 • utvikling av mer miljøvennlige produkter og løsninger (passivhus, isolasjonsløsninger, energi, materialer, livsløpsanalyser)
 • smart bruk av IKT for å oppnå energieffektivisering, bruk av mer miljøvennlige løsninger og produkter (f.eks BuildingSmart, BIM og bruk av IKT)
 • utvikling av tjenesteleverandører av smarte løsninger (GreenConServe).

Les mer her.

 

Bioenergiprogrammet

Bioenergiprogrammet er et statlig program som skal fremme produksjon av biobrensel og leveranse av ferdig varme basert på biomasse fra landbruket og flisproduksjon.

 

For landbruket gis det inntil 35 prosent investeringsstøtte til gårdsvarmeanlegg, veksthus, biogassanlegg og anlegg for varmesalg. Det gis også inntil 50 prosent støtte til forprosjekter, utredninger og kompetansetiltak.

 

For flisproduksjon kan det gis det inntil 25 prosent støtte til opparbeidelse av tomt, lagertak, flistørker og nytt utstyr som flishoggere, klippeaggregat, heltreaggregat etc. Det gis inntil 50 prosent støtte til utviklings- og kompetansetiltak.

 

Bioenergiprogrammet forvaltes av Innovasjon Norge (IN). Les mer her

Støttespillere:

Støtteordninger

Annonse:

Kontakt oss                  Oljefri er drevet av Naturvernforbundet med støtte fra:
Adresse:

Oljefri.no co/ Naturvernforbundet            

Mariboes gate 8, 0183 Oslo

E-post:

Telefon: 23 10 96 10 / 55 30 06 60

 

Sosiale media

Oljefri.no er også på Facebook og Twitter.

 

Om informasjonskapsler (cookies)

test CorePublish publiseringsverktøy