Søk

Meny

Du er her:


Foto: Peter Heimstad

Byttet ut oljefyren med bergvarme

I Sverige er det mer fokus på klimavennlig oppvarming og bedre støtteordninger, men eksilsvenske Allan Nylen har allikevel byttet oljefyren med bergvarmepumpe i huset på Steinan.

-De sier om oss svensker at vi er økonomiske, sier Nylen og viser oss varmepumpen som han innstallerte for knapt et år siden. -Jeg og liker jo å bruke penger, men det fins jo andre ting man kan bruke dem opp på enn oppvarming. Nylen regner med at han og kona har spart 45 % av oppvarmingsutgiftene i det året de har hatt varmepumpa installert og regner med at utgiftene er spart inn i løpet av 6 år. -Men hvis strømprisene fortsetter å stige er jo investeringen inntjent på ennå kortere tid.

Lær av Sverige
Nylen mener Norge har mye å lære av hans hjemland Sverige når det kommer til miljøvennlig i oppvarming. -Her i Norge har det vært for stort fokus på eloppvarming og lite fokus på alternativene. Det burde være et krav om at man innstallerte miljøvennlige oppvarmingsløsninger, som for eksempel bergvarmepumpe.

Viktig med kompteanse
Nylen flyttet til Steinan i 1985 og for ti år siden begynte han å tenke tanken om å skifte ut oljefyren. -Det var imidlertid dårlig med kompetanse på dette i Norge på den tiden, og jeg vurderte en stund å hente kompetanse fra Sverige, sier Nylen, som understreker at det har blitt bedre nå. Da jeg for et år siden bestemte meg for å iverksette tiltak hentet jeg inn anbud fra tre ulike bedrifer. Han forteller at han er veldig fornøyd med Midt-Norge VVS som utførte jobben. -Det økte tryggheten at de hele tiden holdt meg informert underveis i prosessen. Nylen mener at det er viktig at det legges tilrette for saklig og objektiv informasjon på området slik at barrierene bygges ned. -Det er ikke vanskelig å få dette til, men det forutsetter at myndighetene legger til rette for det og at folk handler. 

test CorePublish publiseringsverktøy