Søk

Meny

Du er her:

Kommunalråd Sissel Trønsdal mottat Oljefri-diplomet på vegne av Trondheim kommune

Kommunalråd Sissel Trønsdal mottat Oljefri-diplomet på vegne av Trondheim kommune.

Fornybarskryt til Trondheim kommune

Onsdag 17. desember mottok Trondheim kommune, ved kommunalråd Sissel Trønsdal, Naturvernforbundets Oljefri-diplom for sin innsats i å kutte klimagassutslippene, redusere lokal luftforurensning, samt hindre unødvendige oljelekkasjer i lokalmiljøet.

Naturvernforbundet deler ut Oljefri-diplomer til aktører som har faset ut oljefyring fra sine egne bygg – disse deles ut til kommuner, fylkeskommuner og store virksomheter som går over til fornybare oppvarmingsalternativer.

 

Flere aktører fra de forskjellige etatene i Trondheim kommune var til stede på Høvringen og kunne stolt være med på mottakelsen av diplomet som de alle har jobbet hardt og målrettet for at kommunen nå har kvalifisert seg til.

 

 

Image

 

-Det er tydelig at Trondheim kommune har tatt et valg om å satse på fornybare alternativer i sine bygg. De har nylig faset ut den store oljebruken hos Høvringen renseanlegg og har nå klart å fjerne fossilt brensel som grunnlast i alle sine kommunale bygg. Denne utmerkelsen er det en glede å overrekke, sier Martin Leander Brandtzæg i Naturvernforbundet.

 

Overrekkelsen ble høytidelig markert med både kake og omvisning på renseanlegget.

 

Image

test CorePublish publiseringsverktøy