Søk

Meny

Du er her:


Program lanseringsuke

Det blir konferanser, møter og kulturelle innslag. Her er programmet for lanseringsuka. Starter i Nordre gate kl. 16 fredag 4. mai.

___________________________________________________________

Program Oljefri lanseringsuken

___________________________________________________________

 

Fredag 4. mai kl. 16 – Offisiell åpning øverst i Nordre gate.

Appeller fra sentrale bystyrepolitikere og Lars Haltbrekken fra Naturvernforbundet. Truls Lorentzen med flere lager musikk ut av en gammel oljetanken. Hazel Barstow vil gjennom et kunstprosjekt i løpet av uka omskape den oljetanken til et fabeldyr som symboliserer fornybar energi. Standen på Nordre gate fortsetter på lørdag og utover uka.

___________________________________________________________

 

Tirsdag 8. mai kl. 20:15 - Foredrag med Timur Idrisov.


Under kampanjeuka for lanseringa av Oljefri.no i Trondheim får vi besøk av Timir Idrisov, leder i Little Earth, Naturvernforbundets partnerorganisasjon i Tadsjikistan. Timur vil holde foredrag på Antikvariatet på Bakklandet tirsdag 8. mai kl. 20:15. Les mer her:

__________________________________________________________

 

Onsdag 9. mai – Informasjonsmøte for de som vil bli oljefri

Informasjonsmøte om utfasing av oljefyr på Suhmhuset kl. 19:00.

Innledninger:
Sverre I. Heimdal, Enova. Har ansvar for tilskuddsordningen i Enova. På møtet orienterer om støtteordninger.

Jørn Stene, COWI. Er kanskje landets fremste ekspert på varmepumper. På møtet orienterer om varmepumper som alternativ til oljefyr i boliger.

Magne Vaagsland, Naturvernforbundet. Har bred energifaglig bakgrunn og kompetanse som energirådgiver. På møtet orienterer om andre oppvarmingsløsninger og ENØK-tiltak i husholdninger.

Det blir også korte presentasjoner fra tilbyderbedriftene for Oljefri i Trondheim, og mulighet til å prate med dem i etterkant av møtet.

__________________________________________________________
 

Fredag 11. mai. Dagskonferanse om energieffektivisering 09:00 – 16:00 Suhmhuset

09:15 Åpning av konferansen med Ingeborg Gjærum, nestleder i Naturvernforbundet
Hvorfor er energieffektivisering så viktig for å stoppe klimaendringene?

09:45 Varmepumper, solenergi og termisk varme – hvilke muligheter finnes?
Bjørn Modin, Sivilingenør fra Chalmers teknologiske universitet i Göteborg. Har forsket på varmepumper og energilagring i jorda, og har skrevet flere forskningsrapporter om dette. I tillegg har han utført store
energispareprosjekter i Sverige og skrevet artikler i fagpressen om dette.

10:15 Er det mulig å bygge hus uten nettilknytning?
Åke Mård, byggmester og oppfinner som underviser om energismarte hus på Mittuniversitetet i Østersund. Grunnlegger av www.koljern.se som har utviklet fuktsikre og allergisikre hus. Mård er også medutvikler av EcoCycledesign som kan bygge hus uten å knytte dem til nettet.

11:15 Trebyen Trondheim – energieffektive trebygg?
Å bygge i tre er miljøvennlig i seg selv ettersom det binder CO2 i stedet for å bidra til store utslipp slik betonghus gjør. Men hvilke muligheter finnes for energieffktivisering i trehus? En representant for prosjektet Trebyen Trondheim kommer for å fortelle om hvordan de satser på energieffektive løsninger.

12:00 – 13:00 Lønsj

13:00 – 13:50 Framtidens hus og boformer
Thomas Berker, forsker ved institutt for tverrfaglige kulturstudier ved NTNU. Berker har blant forsket på er hva vi kan vite om framtidens hus og boformer og hva dette betyr for utvikling av energieffektive bygninger i dag.

13:50 – 14:30 Energy efficency in Tadsjikistan.
Timur Idrisov, leader of Little Earth, the sister organisation of Naturvernforbundet in Tadsjikistan. He will give a lecture about energy efficiency in Tadsjikistan and give us examples of energy efficiency in buildings. Timur Idrisov will also give a broader presentation about the situation for environmental organisastions in Tadsjikistan after the end of the Cold War at Antikvariatet, Bakklandet Tuesday 8th of May at 20:15.

14:30 – 15:30 Plenumsdiskusjon og debatt

 

 

___________________________________________________________Meld deg på arrangementene ved å sende epost til

 

 

test CorePublish publiseringsverktøy