Jordvarmepumpe
Årsvarmefaktor (SCOP): 2 - 4
Investering: 100 - 300 000 kr
Varmesystem: varmtvann og vannbåren varme
Installasjon: rørlegger, (elektriker, maskinfører/minigraver)
Miljø: inneholder klimaskaldelig kjølemedie (hfk-gass)

Jordvarmepumper er mer vanlig i Sverige enn i Norge, og når man snakker om jordvarmepumper her til lands, mener man som regel bergvarmepumpe. Dette er likevel en varmepumpetype med mange fordeler, og som burde og kunne vært tatt i bruk av langt flere.

Varmepumpen henter varmeenergi fra jordsmonnet. Ved én meters dybde har jorden en temperatur på rundt 4 grader stort sett over hele året, noe som er ideelt for en varmepumpe. En kollektor graves 1 - 1,5 meter ned i jorden.Varmen fra jordsmonnet overføres til væske-vann varmepumpen inne i boligen. Varmepumpen hever temperaturen og avgir varmen til boligen som vannbåren varme og varmtvann. 

En jordvarmepumpe er 2 til 4 ganger mer effektiv enn vanlig elektrisk oppvarming, og vil dekke nesten hele (ca 85 %) oppvarmingsbehovet ditt til både varme og varmtvann. Her finner du de mest effektive væske-vann-varmepumpene på markedet.

 

Passer en jordvarmepumpe for deg?

 • Du bor på landet, eller har stor tomt med tilstrekkelig dypt jordsmonn. 
 • Du skal drenere eller gjøre annet gravearbeid på tomten uansett.
 • Du har oljefyr, eller en annen type fyrkjel som du vil erstatte.
 • Du har en større enebolig.
 • Du har vannbåren varme i boligen din, eller har planer om å installere det.
 • Du skal bygge deg en ny bolig.

 
Hvor mye sparer du?

 • Du reduserer energiforbruket til oppvarming og varmtvann med 50 - 75 %.
 • Bruker du 25 000 kWh strøm totalt, kan du regne med å spare rundt 11 000 kWh.
 • En jordvarmepumpe har en årsvarmefaktor på 2,5 - 4. Det betyr at du bruker 1 kWh strøm, men får 2,5 - 4 kWh med varmeenergi til boligen. 
 • Du må regne med å betale 100 - 300 000 kroner for en ferdig installert jordvarmepumpe. Levetiden er på 15 - 20 år.

 

Sånn går du frem

 • Få oversikt over boligens og familiens energiforbruk. Er det ting ved boligen eller familiesituasjonen din som vil ha innvirkning på det fremtidige energiforbruket ditt? Er det praktisk mulig å installere en jordvarmepumpe, og er det en slik varmepumpe som vil passe best for dere - eller er det kanskje andre tiltak dere bør prioritere først? 
 • Sjekk gjerne forbrukertester av væske-vann varmepumper, og se etter produkter med svarnemerke og godt energimerke. Vi har laget en oversikt over de mest effektive varmepumpene her.
 • En jordvarmepumpe skal installeres av fagfolk, som regel rørlegger og eletriker. I tillegg kan det være behov for å leie en minigraver med fører for å grave ned kollektoren. Installatøren du velger vil ha desidert mest å si for om du får en varmepumpe som fungerer optimalt eller ikke. Kontakt derfor flere installatører med erfaring, trygg økonomi og gode referanser.
 • Bruker du en enenergispesialist har vi gjort denne jobben for deg.
 • Avtal befaring, og be om et pristilbud på hele jobben, inkludert garantier og oppfølging av anlegget i oppstartsfasen.
 • Velg den bedriften du får størst tillit til. Pris er ikke alt. Gjør tydelige avtaler om når og hvordan jobben skal være gjort.
 • Husk å søke enova om støtte når varmepumpen er ferdig installert og betalt.