Luft-luft varmepumpe
Årsvarmefaktor (SCOP): 3 - 5
Investering: 15 - 35 000 kr
Varmesystem: via luft - bare oppvarming
Installasjon: f-gass sertifisering
Miljø: inneholder klimagaskadelig kjølemedier

Luft-luft varmepumper er både effektive og populære. De finnes i tusenvis av boliger over hele landet. Varmepumpen har en utedel med en vifte, som suger uteluften inn og overfører energi fra luften til varmepumpen. Inne i varmepumpen heves temperaturen, og behagelig varme kan avgis til boligen din fra varmapumpens innedel. 

De vanligste typene innedeler henges på veggen under taket, men det finnes også gulvmodeller og innedeler som kan bygges inn f.eks i taket eller veggen.

En luft-luft varmepumpene er 3 til 5 ganger mer effektiv enn vanlig elektrisk oppvarming, og vil dekke rundt 60 % av oppvarmingsbehovet.

 

Passer en luft-luft varmepumpe for deg?

 • Hjemmet ditt har åpen planløsning eller store rom, sånn at luften fra varmepumpen får sirkulere. 
 • Passer i nesten alle typer boliger og bygg. Utbyttet blir best om du bor i et område med milde vintre eller lang fyringssesong.
 • Du har panelovner, eller oljeovn eller kombinert ildsted og skal erstatte fossil oljefyring med fornybar energi.
 • Bor du i borettslag eller sameie? Sjekk at det er tillatt å installere varmepumpe.

 

Hvor mye sparer du?

 • Du reduserer energiforbruket til oppvarming med mer enn 50 %.
 • Bruker du 25 000 kWh totalt, kan du regne med å spare 5 000 kWh i året med en luft-luft varmepumpe.
 • En luft-luft-varmepumpe har en årsvarmefaktor (SCOP) på 3 - 5. Det betyr at du bruker 1 kWh strøm, men får 3 - 5 kWh med varmeenergi til boligen. 
 • Du må regne med å betale 15 - 35 000 kroner for en ferdig installert luft-luft varmepumpe. Det er mest energismart å velge kvalitet fremfor kvantitet. Levetiden er på rundt 10 år.

 

Sånn går du frem

 • Få oversikt over boligens og familiens energiforbruk. Er det ting ved boligen eller familiesituasjonen din som vil ha innvirkning på det fremtidige energiforbruket ditt?
 • Sjekk forbrukertester av varmepumper. Her finner du vår rangering av de mest energismarte varmepumpene på markedet. Du kan også se etter produkter med svarnemerke, godt energimerke og lavt støynivå. 
 • Du må ha fagfolk til å installere varmepumpen. Installatøren må være F-gass sertifisert. Installatøren vil hjelpe deg med å velge rett modell og kapasitet, samt velge optimal plassering av varmepumpen. 
 • Be om et pristilbud på hele jobben, som inkluderer garantier og eventuell oppfølging av anlegget i oppstartsfasen. 
 • Velg den bedriften du får størst tillit til. Gjør tydelige avtaler om når og hvordan jobben skal være gjort.