Hvordan erstatte oljefyring med fornybar energi?

Møtet passer for alle som ønsker å erstatte oljefyring og trenger mer informasjon om fornybare oppvarmingsløsninger, håndtering av nedgravde oljetanker eller relevante økonomiske støtteordninger.

 

Møtetidspunkt:

Tid: 26. mars, 18:30 - 20:30 (dørene  åpneer klokken 18:00)

Sted: Statens hus, Trondheim - Auditorium i 1. etasje
(Inngangen er midt i Tinghusgata, under skiltet “Statens hus”)

 

Program:

Velkommen

ved Trondheim kommune

 

Informasjon fra Trondheim kommune

Ved Tore Nordstad, Miljøenheten i Trondheim kommune

 

Hva er problemet med oljefyring - og hva er risikoen for boligeiere?

ved Martin L. Brandtzæg i Oljefri og Naturvernforbundet

 

Fornybare alternativer til fossil oljefyring

ved Dag Arne Høystad, energirådgiver og avdelingsleder i Naturvernforbundet

 

Støtte fra Enova

 

Før og etter møtet har du mulighet til å diskutere konkrete løsninger for din bolig med lokale kvalitetssikrede bedrifter. Ta gjerne med bilder av ditt anlegg. Innlederne vil også være tilgjengelige for spørsmål.