Mange av oss bor i eldre boliger, eller har utstyr og handlingsmønstre som gjør at vi bruker mer energi enn vi egentlig behøver. Samtidig kan det være utfordrende å vite hva som bør gjøres, og hvilke energitiltak som har størst effekt på energiforbruket.

Heldigvis er gode råd gratis, i alle fall akkurat nå. Er du rask kan du nemlig få besøk av en student-energirådgiver. 

Meld deg på energirådgivningen her (Første mann til mølla prinsippet gjelder.)

Over 70 bygg- og energistudenter ved Høgskolen på Vestlandet har akkurat gjennomført et intensivt energirådgiverkurs og står klar til å tilby energirådgivning til boligeiere i Bergen. Formålet er at studentene får relevant og praktisk erfaring mens du som boligeier vil få nyttig og viktig informasjon om energitiltak tilpasset boligen din.

Du vil ikke få fotografering med thermokamera, eller helt nøyaktige utregninger og målinger, men du vil få besøk av engasjerte studenter med kunnskap nok til å komme med gode forslag og gi deg gode råd når det gjelder energisparepotensialet du har ved å gjennomføre ulike tiltak. Du vil også få hjelp til å prioritere energitiltak basert på både dine og boligens behov.