Informasjon om boligen
Byggeår: 1946. Tegnet av Ole Landmark
Størrelse: 273m2 fordelt på 4 plan.
Gammel oppvarmingsløsning: Vannbåren varme med oljefyr og radiatorer
Ny oppvarmingsløsning: Luft/vann-varmepumpe. Beholdt ekstisterende radiatorer
Energiforbruk: Brukte tidligere 4000 liter olje i tillegg til strøm og ved. Regner med å halvere energiforbruket til oppvarming.
Økonomi: Ca 300 000 kr, inkludert oppgradering av det elektriske anlegget

Etter familien Målsnes' tre måneder lange hotellopphold etter en oljelekkasje i kjelleren, måtte oljefyren vike for en luft/vann-varmepumpe. Kåre Målsnes er veldig fornøyd med å slippe å ha oljen i huset lenger.

- Vi hadde en liten oljetank på 1200 liter i kjelleren, og måtte ha 4 fyllinger med fyringsolje hvert eneste år. En overfylling av tanken førte til en lekkasje som gjorde at hele kjellergulvet vårt måtte legges på nytt. Huset var ubeboelig, og vi måtte bo på hotell i tre måneder. Det er utrolig deilig å slippe å ha det svineriet i huset vårt mer.

 

Kinkig beliggenhet

Huset til Kåre Målsnes ligger i bratt terreng, med flott utsikt mot Bergen sentrum. Utsikten har en pris, for boligen kan bare nås via en lang og bratt trapp. Den vanskelige tilkomsten var en stor utfordring i prosjektet, og fikk betydning for hva familien kunne erstatte oljefyren med.

- Det var helt umulig å installere en bergvarmepumpe, fordi vi ikke kunne få en boremaskin ned til eiendommen. Vi ville også ha fått problemer med å fylle på for eksempel pellets, forteller Kåre. Derfor landet de på en luft/vann-varmepumpe. 

Det var ikke mange som turte å gi dem en pris på jobben. Både terenget og elektrisitetstilgangen var usikkerhetsmomenter. Hos Oljefris energispesialist Hjelme VVS fikk imidlertid Målsnes et skikkelig tilbud.

- Jeg har hatt med Otto Hjelme å gjøre gjennom jobben. Han fremstår som gjennomseriøs både når det gjelder ham som person og firmaet han driver.

 

Kostbar investering

Det ble en kostbar installering. Varmepumpen måtte heises ned til eiendommen med en kran, det måtte kjernebores i vinkel gjennom murveggen, og det elektriske anlegget måtte oppgraderes. Den totale investeringen kom på 300 000 kroner. Likevel regner Kåre Målsnes med at investeringen vil lønne seg.

- Det elektriske anlegget måtte vi ha oppgradert uansett, og huset har den beliggenheten det har. Over tid kommer vi til å tjene investeringen inn. Og det viktigste er at vi aldri mer vil ha olje i huset vårt igjen.

 

 

Oljefri var på besøk hos Kåre Målsnes våren 2013.