1. Konkurransen gjelder bare for privatpersoner. 

2. Du må bo i det geografiske området konkurransen gjelder for.

3. Du må ha en oljetank som ikke er tømt og renset allerede.

4. Premien gjelder: tømming, rensing og fjerning av oljetanken. Etter at tanken er fjernet fylles hullet igjen, men vi har ikke anledning til å dekke beplantning, asfaltering eller lignende i etterkant av at tanken er fjernet. I noen tilfeller vil det være for vanskelig å fjerne tanken. Da vil premien gjelde tømming, rensing og stabilisering av tanken.

5. Viser det seg at tank eller ledninger ikke har vært i tilfredsstillende stand, og tanken din er kilde til en oljelekkasje, vil ikke premien dekke opprydning av disse skadene.

6. Det er Henriksen Oljetransport AS som er ansvarlig for premien.

7. Hvis du er så heldig at du vinner konkurransen ønsker vi å komme på besøk til deg, og vil prøve å skape oppmerksomhet rundt tematikken. Da forventer vi at du er positiv til å bli med.

8. Det er mulig å melde på familie eller venner til konkurransen, men de må også oppfylle kriteriene over. 

9. Det er mulig at vi tar kontakt med deg i forbindelse med at vi har trukket en konkurransevinner, og kanskje for å sjekke om du har fått sanert oljetanken, som lovet. Det gjør vi enten på SMS eller epost. Vi lover at vi ikke vil sende deg mer enn maksimalt 3 henvendelser.