Biofyringsolje
Effektivitet: samme som dagens oljefyr
Investering: 5 - 35 000
Varmesystem: vannbåren varme
Installasjon: fyringstekniker/oljeleverandør
Miljøkonsekvenser: kan beslaglegge matjord og inneholde palmeolje, forbrenning gir CO2-utslipp

 

Biofyringsolje er et forlokkende alternativ til fossil fyringsolje. Fordelen er at du ved å gå over til et slikt brennstoff kan beholde oljefyren og oppvarmingsløsningen du allerede har. Du trenger bare gjøre mindre endringer på varmeanlegget ditt. Dette gjør at du slipper unna de høye investeringskostnadene 

Samtidig koster biofyringsolje som regel mer enn fossil olje. Det betyr at du får samtidig får høyere energikostnader.

Selv om overgang til biofyringsolje i seg selv ikke koster så mye, er som regel løsningen langt dyrere i bruk enn de andre alternativer til fossil oljefyring. Har du en oljefyr som er eldre enn 30 år, er den som regel lite effektiv. Da bør du nesten uansett velge en annen løsning.

Andre ulemper er at man bruker et produkt det er vanskelig å kontrollere hvor kommer fra, hva råstoffet til oljen er, hvor råstoffet er produsert - og på hvilken måte.  Det setter oss også i noen etiske dilemmaer. Er det greit å bruke matjord til produksjon av drivstoff? Er det greit at det ryddes skog? Siden oljen brennes - får du også fortsatt CO2-utslipp.

Derfor bør biofyringsolje først og fremst som reserveenergikilde i kalde perioder, og bare i oljefyrer som har god virkningsgrad og god styring.

Det kan også være noen praktiske utfordringer knyttet til bruk av biofyringsolje. Derfor bør du velge en foredlet  form for biofyringsolje. Denne oljen holder lenger, og tåler kulde bedre.

Passer biofyringsolje for deg?

  • Du vil bare bruke biofyringsolje i tillegg til en annen fornybar oppvarmingsløsning på de kaldeste dagene.
  • Oljefyren din har høy virkningsgrad, og justerer varmeproduksjonen etter behovet ditt.
  • Du har det trangt økonomisk, og har ikke mulighet til å ta på deg nye investeringer, eller det er ting ved din situasjon som gjør det utfordrende å ha en lang tidshorisont.

Hvor mye kan du spare?

  • Du sparer ikke noe på å gå fra fossil fyringsolje til biofyringsolje. Biofyringsolje er gjerne litt dyrere enn fossil olje, og har også litt lavere energiinnhold. 
  • Overgang fra fossil oljefyring til biofyringsolje koster gjerne fra 5 til 35 000 kroner. 

Slik går du frem

  • Få oversikt over energiforbruket ditt. Er det ting ved boligen eller familiesituasjonen din som vil ha innvirkning på det fremtidige energiforbruket ditt? Er det andre tiltak som bør prioriteres først, og er biofyringolje virkelig den løsningen som passer best for deg?
  • Undersøk hvilke bedrifter som leverer biofyringsolje der du bor. Undersøk også hvilken kvalitet det er på oljen som leveres og til hvilken pris.
  • Du bør velge en foredlet form for biofyringsolje tilpasset boliger. Da får du et produkt med høy kvalitet, som både er holdbart og tåler kulde. Du bør også velge et produkt som er miljøsertifisert.
  • Ta kontakt med fyringsteknikeren din, de som utfører service på oljefyren din, eller de som selger deg fyringsolje og be om en pris på jobben. Du bør be om tilbud fra flere.
  • Gjennomfør tiltaket.