På oljefri.no har Naturvernforbundet samlet uavhengig informasjon om klimavennlige energiløsninger for boliger og bygg. Gjennom samarbeid med fagmiljøer og bransjeorganisasjoer holder Naturvernforbundet seg oppdatert på den nyeste kunnskapen om energieffektive varmeløsninger i bygg.
 
Over hele landet kan bolig- og byggeiere innhente tilbud på fornybare oppvarmingsløsninger, rens og fjerning av oljetank og energirådgivningstjenester fra Energispesialister som alle har blitt kvalitetssikret av prosjektet. Ved å fylle ut skjemaet på nettsidene kan de som ønsker det raskt få kontakt med relevante Energispesialister i sitt nærområde. Dette gjør veien fra kunnskap til handling kortere.
 
Alle Energispesialister på oljefri.no har vært gjennom en grundig godkjenningsprosess. Naturvernforbundet har undersøkt at firmaene har god økonomi, at de har gode referanser fra tidligere utførte jobber, at de benytter produkter tilpasset norske forhold og at de har kunnskap om produktene de installerer.
  
For å gi innbyggere på ulike steder i landet et godt tilbud, er oljefri.no avhengig av lokal støtte. Støtten fra kommuner og fylkeskommuner brukes til kartlegging, drift og synliggjøring av prosjektet. For å få resultater av klimatiltaket må oljefri.no være synlig i lokalsamfunnet med informasjon om klimatiltak i bolig og større bygg.
 
Oljefri.no drives av Naturvernforbundet med støtte og hjelp fra ulike offentlige instanser, interesseorganisasjoner og næringsliv. Se oversikt våre støttespillere.

 

Europeisk samarbeid

Oljefri.no er sammen med energismart.no en del av det EU-finansierte prosjektet TopTen HACKS (Heating and Cooling Knowhow and Solutions).

Målet med prosjektet er å oppnå en markedsendring innenfor oppvarming og kjøling med et økt fokus på energismarte løsninger og produkter. Over hele EU har nesten halvparten av alle bygninger individuelle oppvarmingsløsninger som ble installert før 1992 med en effektivitet på 60% eller mindre. De forventede energi- og miljøbesparelsene ved en rask overgang til effektive og fornybare løsninger er enorme.

For å nå dette målet jobber nå 17 HACKS-partnere i tilsammen 15 land sammen, takket være økonomisk støtte fra European Horizon 2020-programmet.

 

This project has received funding from the European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement No 845231

Disclaimer: The sole responsibility for this content lies with the authors. It does not necessarily reflect the opinion of the European Union. Neither the EASME nor the European Commission are responsible for any use that may be made of the information contained therein.