På oljefri.no har Naturvernforbundet samlet uavhengig informasjon om klimavennlige energiløsninger for boliger og bygg. Gjennom samarbeid med fagmiljøer og bransjeorganisasjoer holder Naturvernforbundet seg oppdatert på den nyeste kunnskapen om energieffektive varmeløsninger i bygg.
 
Over hele landet kan bolig- og byggeiere innhente tilbud på fornybare oppvarmingsløsninger, rens og fjerning av oljetank og energirådgivningstjenester fra Energispesialister som alle har blitt kvalitetssikret av prosjektet. Ved å fylle ut skjemaet på nettsidene kan de som ønsker det raskt få kontakt med relevante Energispesialister i sitt nærområde. Dette gjør veien fra kunnskap til handling kortere.
 
Alle Energispesialister på oljefri.no har vært gjennom en grundig godkjenningsprosess. Naturvernforbundet har undersøkt at firmaene har god økonomi, at de har gode referanser fra tidligere utførte jobber, at de benytter produkter tilpasset norske forhold og at de har kunnskap om produktene de installerer.
  
For å gi innbyggere på ulike steder i landet et godt tilbud, er oljefri.no avhengig av lokal støtte. Støtten fra kommuner og fylkeskommuner brukes til kartlegging, drift og synliggjøring av prosjektet. For å få resultater av klimatiltaket må oljefri.no være synlig i lokalsamfunnet med informasjon om klimatiltak i bolig og større bygg.
 
Oljefri.no drives av Naturvernforbundet med støtte og hjelp fra ulike offentlige instanser, interesseorganisasjoner og næringsliv. Se oversikt våre støttespillere.