Oljefris kampanjeområder

Kampanjeområdene er de regionene, eller områdene der Oljefri gjennomfører aktiviteter og jobber litt ekstra med å få frem problematikken knyttet til fossil oljefyring og nedgravde oljetanker.

Oljefridiplom

Oljefri i Trondheim

Trondheim kommune samarbeider aktivt med Oljefri for å fase ut oljefyring innad i kommunen. Her finner du mer informasjon om hva du som bor i Trondheim kan gjøre for å bli oljefri, og hvordan.

Oljefrii i Asker - Askerelven, Rune Aanderaa

Oljefri i Asker

Asker kommune har i flere år samarbeidet med Oljefri om å fase ut oljefyring. I tillegg gir kommunen gratis energirådgivning til inbyggerne sine. Her kan du lese mer om arbeidet og hvordan du bestiller time hos kommunens energirådgiver.

Her finner du mer informasjon om Oljefri i Sogn og Fjordane

Oljefri i Sogn og Fjordane

I samband med at bruk av olje til oppvarming vert forbode frå 2020 har Oljefri Sogn og Fjordana blitt sett i gang, støtta av Sogn og Fjordane fylkeskommune. Her finn du meir informasjon.

Tonje og Ingeborg er Oljefri

Oljefri i Bergen

Sammen med Bergen kommune har Oljefri jobbet med utfasing av fossil oljefyring i Bergen over flere år. Her finner du mer informasjon om arbeidet vi gjør i regionen.