For å gjøre det lettere for deg å sammenligne produktene har vi valgt å vise de minste og mest energieffektive sirkulasjonspumpene. Disse passer best i små boliger og enkle varmeanlegg, men produktene finnes i flere størrelser. 

Produktene i listen er nå sortert etter hvor energismarte de er, etter energieffektiviseringsindeks (EEI). Du kan selv velge å sortere etter andre kriterier, for eksempel kapasitet. Les mer om våre utvelgelseskriterier her.