Er du usikker på om det kan være en oljetank i boligen din? Her er det noen ting du kan se etter:

1. Sjekk oppvarmingsløsningen

Har boligen din oljekjel, parafinkamin eller et ildsted som kan bruke både ved og olje har du også et brenselslager ett eller annet sted på eiendommen. Det kan være frittstående oljefat som står på stativ utenfor, eller i boden. Det kan være en kjellertank, enten murt inn i et eget tankrom, eller plassert i et kjellerrom. Det kan også være en nedgravd oljetank som er plassert i grunnen et eller annet sted på eiendommen.

Selv om boligen din ikke har oljefyrt oppvarming i dag, kan oppvarmingssystemet gi en pekepinn på om det kan ha vært oljefyr tidligere. Har boligen radiatorer, eller spor etter å ha hatt dette tidligere, er sannsynligheten stor for at det på et eller annet tidspunkt har vært oljefyr, og en oljetank tilknyttet boligen.

 

2. Sjekk gangen, kjelleren og boden

Selv om boligen ikke varmes opp av en oljefyr eller en parafinkamin lenger, kan den fremdeles ha en oljetank liggende. Du kan se etter dagtank på veggen i gangen, eller gå på tankjakt i kjelleren og boden.

Noen tanker kan ligge murt inn i et eget rom i kjelleren, gjerne ved siden av fyrrommet. Se etter en luke eller åpning i veggen.

Her kan du lese om forskjellige typer oljetanker, og hva du som tankeier må være oppmerksom på.

 

3. Se etter påfyllingsrør og lufterør

Er det ingen oljetank i kjelleren - kan tanken være nedgravd i hagen. Selv om du ikke kan se den, er det fremdeles mulig å kunne slå fast at den ligger der basert på påfyllingsrør og lufterør som stikker opp. Lufterøret har en bøy på seg, mens påfyllingsrøret har et slags lokk skrudd fast på enden.

Er oljetanken sanert skal påfyllingsrør ødelegges, eller fjernes helt, sånn at det ikke kan fylles på olje på tanken.

Stikker det opp lufte- og påfyllingsrør opp - gjerne ved husveggen, eller ved innkjørselen - har du en oljetank. Om tanken ikke befinner seg i huset er den nedgravd, og den er ikke sanert.

 

4. Se etter kobberledninger

Hvis boligen har hatt parafinkamin eller et kombinert ildsted for både ved og parafin tidligere kan det fremdeles være spor igjen etter dette. Du kan se etter kobberledninger langs gulvlistene. Disse ledningene har blitt brukt til å frakte olje eller parafin fra dagtanken, eller direkte fra oljetanken til oljebrenneren i ildstedet.

Du kan også se etter andre installasjoner som for eksempel dagtank, parafinløfter og tankmåler, skilt/planketter, brytere osv. 

 

5. Hør med kommunen

Mange kommuner har oversikt over hvor det har blitt lagt ned oljetanker, og om de er blitt fjernet eller sanert. Hvis du har fått mangelfull informasjon om oljetanken din, eller ikke har informasjon i det hele tatt kan det være verdt et forsøk å ta kontakt med kommunen du bor i. Da er det gjerne teknisk etat, byggesak, eller brannvesenet ved feier- og tilsynsavdelingen som kan ha informasjon. 

Desverre er det også mange kommuner som ikke har oversikt.