Møtetidspunkt:

Tid: Torsdag 13. juni 18:30 - 20:30 

Sted: Verdalsøra skole, Ringveg nord 1, 7654 Verdal

 

Program: 

Velkommen 

ved Trine Brørnerås, Miljørådgiver i Verdal kommune

 

Hva er problemet med fossil oljefyring?

ved Martin L. Brandtzæg, koordinator for Oljefri i Naturvernforbundet

 

Oljetanker - risiko og ansvar

ved Fred Nilsen, fagsjef Kvalitet og Internkontroll i Fremtind Forsikring

 

Oppfølging av oljetanker i Verdal kommune

ved Innhered brann og redning

 

Fossil oljefyring kan erstattes av fornybar energi

ved Dag Arne Høystad, energirådgiver i Asker og avdelingsleder i Naturvernforbundet

 

Få støtte fra Enova 

presentasjon av enovas tilskuddsordning

 

Etter møtet kan du stille spørsmål til innledere, og diskutere ditt prosjekt med lokale energispesialister.