Vi vil hjelpe deg å med å bli oljefri

Gjennom kampanjen Oljefri i Trondheim har vi ønsket å gi flere trøndere informasjon om utfordringene knyttet til fossil oljefyring, forurensningsfaren fra den nedgrave oljetanken. Blant annet gjennom informasjonsmøter og brevutsending, men også gjennom brosjyrer, utallige presseoppslag og konkurranser.

 

Oljefyringsforbud i 2020

Det er blitt bestemt at fossil oljefyring blir forbudt i 2020. Det betyr at du i løpet av 2019 må finne en annen oppvarmingsløsning hvis du har oljekjel eller parafinkamin i dag.

Les mer om forbudet.

 

Mange fornybare alternativer

Heldigvis finnes det mange fornybare oppvarmingsløsninger som er mer energismarte og mindre klimaskadelige enn fossil fyringsolje. 

En parafinkamin kan f.eks erstattes av en luft-luft-varmepumpe, en rentbrennende vedovn eller en pelletskamin, eller allerhelst med en kombinasjon. En oljekjel kan gjerne erstattes av en luft-vann-varmepumpe, en bergvarmepumpe, sjøvarmepumpe eller jordvarmepumpe. Du kan også velge pelletskjel, vedkjel, eller vedovn med vannkappe. Gjerne i kombinasjon med solfangere.

Det er også mulig å bruke biofyringsolje eller ren elektrisk oppvarming, selv om disse alternativene er mindre energismarte.

Les mer om de fornybare alternativene, og om hvordan du går frem for å bli oljefri. Du kan også se hvor mye du vil spare på å velge ulike fornybare alternativer.

 

Gode grunner til at oljetanken bør fjernes

Har du allerede kuttet ut oljefyringen, men har en oljetank som ikke lenger er i bruk?  Da er det på tide at den blir fjernet. En slik gammel oljetank er en tikkende miljøbombe, og den er ditt ansvar, uansett hvordan du snur og vender på det.

Det viktigste er at oljetanken tømmes og renses. Det spiller ingen rolle om du har brent tanken tom, det kan ligge mange liter olje igjen i en slik "tom" tank. I verste fall er det ikke mer enn noen liter som skal til før oljelekkasjen er et faktum. Les mer om lekkasjefaren her.

Derfor skal oljetanker som ikke lenger brukes tømmes og renses av et firma som har både sertifisert utstyr og mannskap. Deretter bør oljetanken fjernes. 

Les mer om hvorfor du bør sanere oljetanken, og hvordan du går frem.

 

Trondheim kommune tillater at tanker under 3200 liter ikke fjernes, men i stedet renses fylles med rene masser. Det er Trondheim bydrift som er ansvarlig for registeret, og som skal ha melding om at en oljetank er blitt sanert.  Les hvordan Trondheim kommune følger opp oljetanker på denne nettsiden.

Vil du melde fra om at boligen har, eller har hatt nedgravd oljetank, eller om at oljetanken din er sanert? Dette kan du gjøre til Trondheim Bydrift.


Få støtte

Enova gir økonomisk støtte hvis du erstatter fossil oljefyring med et fornybart alternativ og samtidig sanerer oljetanken. De gir også økonomsik tilskudd til fornybare, vannbårne oppvarmingsløsninger, til energirådgivning, og til helthetlig energioppgradering av boligen din.

Les mer om tiltakene du kan få støtte til.  

 

Hvem kan gjøre jobben?

For å gjøre det tryggere og enklere for deg å komme i gang med å bli oljefri, har vi godkjent flere energispesialister i regionen som tilbyr oppvarmingsløsninger basert på fornybar energi, samt rens og fjerning av oljetank. Energispesialistene tilfredstiller objektive krav innen kompetanse, økonomi og kundeoppfølging. Les mer om kvalitetsikringsordningen Energispesialist her.

Du kan sende forespørsel om konkrete løsninger direkte til lokale energispesialister ved å fylle ut skjemaet på forsiden av oljefri.no. Da vil du motta et uforpluktende tilbud, eller en forespørsel om befaring, fra akkurat de bedriftene du ønsker litt avhening av hvilke løsninger du etterspør.
 
 

Lyst til å gjøre flere energitiltak?

Da kan du finne mer informasjon om flere viktige energitiltak på Energismart.no, Naturvernforbundets nettportal for energieffektive løsninger. 

 

Samarbeidspartnere

Kampanjen drives av Naturvernforbundet Sør-Trøndelag. Trondheim kommune er viktig samarbeidspartner for Oljefri i Trondheim.

 

Trondheim kommune