Enova har tidligere varslet at støtten til luft-vann-varmepumpe og avtrekksvarmepumpe avvikles 1. juli og at flere andre støttesatser, blant annet til solceller, reduseres samtidig. På grunn av koronasituasjonen har Enova nå valgt å utsette disse endringene til neste år.

- Dette er gode nyheter både for alle boligeiere som ønsker å gå i gang med å gjennomføre viktige energismarte tiltak og for bedriftene som lever av å installere disse løsningene, sier prosjektansvarlig Silje Østerbø i Naturvernforbundet.

- Nå håper vi at denne endringen vil motivere flere til å gå i gang med tiltak som både sparer miljøet og sikrer viktige, lokale og grønne arbeidsplasser, sier Østerbø.

Følgende justeringer er nå utsatt til 1. januar 2021:

Støtte til luft-vann-varmepumpe og avtrekksvarmepumpe avvikles.
Maksimal støtte til balansert ventilasjon reduseres med 5000,-
Støtten til solceller reduseres med 2500,-
Støtten til solfangere reduseres med 5000,-

Endringene skulle opprinnelig tre i kraft allerede 1.april, men på grunn av koronasituasjonen besluttet Enova tidligere i år å utsette justeringene til 1.juli. Nå har statsforetaket gjort en ny vurdering, og har besluttet å utsette endringene til 1.januar 2021.

I tillegg til å utsette de varslede justeringene av støttetilbudet, forlenget Enova også fristen for gjennomføring av tiltak i mars. Tidligere måtte tiltaket være ferdigstilt, og all fakturadokumentasjon være datert i løpet av de siste 18 månedene før søknadsdato. Fra og med 24. mars ble denne perioden utvidet til 20 måneder. Dette vil nå gjelde fram til neste år.