Høringen av forbudet viste at det er gode fornybare alternativer tilgjengelig og at næringen er moden for å ta ytterligere steg mot fossilfrie byggeplasser. Det skriver Klima- og miljødepartementet på sine nettsider. 

Til samme nettsted sier klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn at han synes det er svært gledelig å se at majoriteten av høringsinstansene er positive til et forbud. 

Naturvernforbundet var sentral i arbeidet med å få på plass et forbud mot bruk av mineralolje til oppvarming av private boliger, som trådde i kraft i 2020. 

- Vi er veldig glade for at Regjeringen nå følger opp dette arbeidet, og utvider forbudet til også å gjelde byggvarme på byggeplassene, sier Silje Østerbø i Naturvernforbundet.

Det finnes mange gode alternativer til mineralolje, som fjernvarme og elektrisitet. Og Regjeringen opplyser at de frem mot 2022 forventer en positiv utvikling i markedet for fornybare energiløsninger. 

- Skal vi nå Regjeringens mål om en fossilfri bygg- og anleggssektor innen 2025 er dette et helt nødvendig og naturlig steg på veien, sier Østerbø. Hun håper Regjeringen etterhvert også utvider forbudet til andre sektorer der det fortsatt er lov å bruke mineralolje til oppvarming.